Att vara adept och urvalskriterier

Ordet adept kommer från latinet och betyder lärjunge, elev, skyddsling eller aspirant. Adeptens främsta drivkraft är viljan att utveckla sig själv, med stöd av en utomstående person.

Som adept ansvarar du själv över hur mycket du väljer att få ut av din mentor. Det är dina behov och intressen som ska styra. Men om du som adept inte själv har förmåga att identifiera vare sig företagets eller dina egna behov och utvecklingspotential kan mentorn bidra till att tydliggöra behoven och skapa mening.

Fördelar med mentorskap för adepten

Hjälp av mentorn att formulera mål för den egna fortsatta utvecklingen, såväl personligt som yrkesmässigt. Inspiration och vägledning under det år mentorprogrammet pågår. Utökat nätverk via relationen till mentorn och övriga deltagare i programmet. Hjälp av identifiera och undvika fällor i såväl privatliv som yrkesliv.

Formella krav

Mentor Utveckla Företag avser alla de företag som är etablerade och nu vill växa med sitt företag till nästa nivå. Det finns ingen övre gräns för hur länge företaget kan ha varit igång. Företaget och företagaren skall vilja utveckla företaget mot ökad tillväxt. Företaget ska bedrivas som huvudsysselsättning. Företagaren bedöms efter engagemang och förutsättningar att kunna avsätta tid.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube