Att vara mentor och urvalskriterier

Ordet mentor kommer från antikens Grekland. Odysseus son Telemachos uppfostrades av vännen Mentor. Enligt ordboken är en mentor någon som har hand om en yngre persons uppfostran och utbildning; en handledare, coach, förebild, rådgivare och lärare.

Annorlunda uttryckt ska en mentor:

 • Vara en förebild som förmedlar kunskap, värderingar och handlingsmönster.
 • Vara en god lyssnare som använder ett coachande förhållningssätt.
 • Vara ett bollplank för såväl adeptens personliga som professionella utveckling.
 • Bjuda på sin erfarenhet och sitt kontaktnät.
 • Ha intresse, engagemang och tid.

Det unika med en mentorrelation är att du som mentor kan bjuda på just de kunskaper och kontakter som din adept behöver i viss given situation – utan att kräva något i gengäld. Din främsta drivkraft är lusten att dela med dig och se din adept växa. Det finns ingen beroendeställning er emellan.

Många mentorer är tillika också ledare och chefer. Var observant på att rollerna är helt olika. Som chef har du ett verksamhets- och personalansvar. Ledarskapet fokuserar organisationens mål och visioner och ska leverera resultat. Mentorn däremot tar till sig individens mål och visioner och behöver inte uppnå resultat.

Fördelar med mentorskap för dig som är mentor

 • God insikt i din adepts affärsidé och förutsättningar.
 • Den personliga tillfredsställelse det innebär att dina kunskaper och erfarenheter bidrar till andra entreprenörer som får större chans att utveckla lönsamma företag.
 • Tillfälle till eget nytt lärande och personlig utveckling.
 • Utökat nätverk via relationen till adepten.En merit för mentorns eget CV.

Formella krav

Som mentorn ska du:

 • vara kunnig och seriös i din yrkesutövning
 • ha erfarenhet av företagande och/eller näringslivet
 • ha en stödjande funktion
 • dela med dig av din kompetens och ditt nätverk.

Mentorerna arbetar ideellt och får alltså ingen ersättning för sin tid.

Mentorerna får inte ha något juridiskt ansvar eller engagemang i det företag hon/han är mentor för eller ha några ekonomiska affärer med sin adept. Sekretess gäller för mentorn gentemot adepten och hennes/hans företag. Slutligen kan vare sig mentorn eller Almi Företagsparnter ställas till ansvar för de eventuella råd som mentorn ger.

Som mentor har du erfarenhet, kunskap, affärssinne och nätverk. Den ideala mentorn har både livserfarenhet och egen erfarenhet av företagande. Du har varit med om både med- och motgång, såväl i arbetslivet som i yrkeslivet. Sist men inte minst har du "hjärtat på rätt ställe". Du har ett uppriktigt engagemang och intresse för människor och drivs av att se andra utvecklas. Det innebär också att du ser en möjlighet att lära av din adept.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube