Bakgrund till Mentorprogram

Genom Almis mentorprogram blir fler företag framgångsrika. Det är ett unikt och effektivt sätt att överföra kompetens. Varje år matchas mellan femtonhundra och tvåtusen mentorpar i de två mentorprogrammen – Mentor Starta Företag och Mentor Utveckla Företag.

Almi driver världens största mentorprogram för företagare per capita. Programmet har uppmärksammats av EU och lyfts fram som en förebild i Europa. Olika mentorprogram har drivits av Almi sedan 90-talet, men starten för den nuvarande, framgångsrika, nationella modellen startade 2006. Idag har man flera olika samarbetspartners, bland annat Nyföretagarcentrum.

I början av 2003 samarbetade Almi med professor Clas M. Hultman inom entreprenörskap för att hitta en väg att nyttja alla de 40-talister som skulle gå i pension. Ett mentorprogram framtaget i USA som kallas SCORE blev förebild. Det hela resulterade ett flertal forskningsrapporter där den första publicerades 2004. Av rapporterna framgick att nästan 50 procent av näringslivet kunde tänka sig att ställa upp ideellt som mentorer och att 80 procent av företagen skulle vilja ha en mentor.

Därpå följde ett pilotprojekt under 2005 som drevs av Almi i Örebro. Almis långa erfarenhet av att arbeta med mentorskap och nya inhämtade kunskaper från forskning och undersökningar låg som grund för den nya modellen i den pilot som gjordes. Resultaten lät inte vänta och diskussioner inleddes med Näringsdepartementet om möjligheterna och den stora hävstångseffekten som ett mentorprogram medför.

Våren 2006 kom ett regeringsbeslut om att driva ett nationellt mentorprogram där Almi blev projektägare. Idag drivs två olika program inom mentor. Mentor Starta Företag där Almi upphandlar en samarbetspartner. På de flesta håll i landet är det Nyföretagarcentrum som driver Mentor Starta Företag, och Mentor Utveckla Företag som drivs av Almi.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube