Låneansökan

Ägare

Kapitalbehov

TotaltÖnskat från Almi
Kapitalet ska användas till:

Affärsplan

Situationsbeskrivning (Affärsplan)

Företagets verksamhet.

Företagets marknad.

Företagets historik.

Budget

Budget (saknas)

Kontaktperson på Almi

Kontaktperson (saknas)

Bankkontakt

Bankkontakt (saknas)

Kontaktperson

Du måste bekräfta uppgifterna!

Sekretess inom Almi

För Almis verksamhet gäller en särskild lag om sekretess (SFS 1994:77) som ålägger anställda m fl att inte "obehörigen röja eller nyttja" information om kund. Detta är en personlig tystnadsplikt som är sanktionerad enligt bestämmelser i brottsbalken.

Alla uppgifter du lämnar för egen del eller som företrädare för annan behandlas konfidentiellt.

  • Genom att lämna/skicka in låneansökan samtycker du till att vi får utbyta uppgifter om sökanden med bank, andra långivare och berörda parters revisorer samt informerats om att vi kommer att ta kredit-upplysning på företaget/företagaren.
  • Ansöker du om förstudiemedel eller lån för en innovation medger du att vi får utbyta uppgifter om projektet med samarbetspartners och myndigheter.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube