Affärsutvecklingscheck för internationalisering

Affärsutvecklingschecken underlättar för ditt företag att snabbare nå nya marknader internationellt. Ditt företag kan söka stöd om 50 000 - 250 000 kronor och ska själv medfinansiera projektet med lika mycket pengar. Fram till 31 mars finns möjligheten att lämna in en intrsseanmälan.

Vem kan söka?

 • Företag med 2-49 anställda och tre miljo-ner kronor i nettoomsättning (Gäller senaste årsbokslut)
 • Företag med en befintlig produkt eller tjänst som ska internationaliseras
 • Företag med behov av att ta in extern kompetens för internationalisering
 • Företag med huvudsaklig verksamhet i Västmanland


Checken kan användas till:

Köp av extern tjänst för att

 • Ta fram en strategi för internationalisering
 • Genomföra marknadsundersöningar
 • Söka nya samarbetspartners utomlands
 • Utbilda er inför en internationalisering
 • Utreda frågor om försäkringar, avtal, lagstiftning, patent och varumärken 
 • Projektanställning (kan påbörjas efter beslut och ska vara en ny kompetens till företaget)
 • Produktanpassning och marknadsanpassning av t.ex. design, CE-märkning eller produktsäkerhet.
 • Resekostnader (max 20 % av totala kostnader)
 • Mässkostnader (max 20 % av totala kostnader)

 

Checken kan INTE användas till:

 • Löpande affäsutveckling
 • Materialinköp
 • Patentsökningar
 • Certifieringskostnader
 • Försäjning och marknadsföring

Sista dag för att lämna in intresseanmälan är 31 mars. 


För mer information kontakta:

Visar Hoxha, Almi Mälardalen/Enterprise Europe Network, visar.hoxha@almi.se alt. 021-10 78 23
Catrin Berglöw, Region Västmanland, catrin.berglow@regionvastmanland.se alt. 021-481 82 77

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube