Solo-Mikro: Kompetens för konkurrenskraft!

Almi Företagspartner Mälardalen driver tillsammans med samverkanspartners i Örebro och Västmanlands län projektet Solo-Mikro för länens Solo-Mikroföretagare.

Projektet erbjuder kompetensutvecklingsinsatser med fokus på affärsutveckling och hållbar tillväxt för cirka 500 utvecklingsinriktade solo- och mikroföretag i Västmanlands län och Örebro län under 2016-2018. Projektet, som finansieras av den europeiska socialfonden, genomförs i samverkan med länens kommuner och företagsfrämjande aktörer med Almi Mälardalen som projektägare.

Läs mer på solomikro.se >> 

Solo-Mikro är ett länsöverskridande samverkansprojekt med länens kommunala näringslivsenheter, länens regionala tillväxtansvariga samt näringslivsfrämjande organisationer. Bland annat: Företagarcentrum i Sala, Tillväxtgruppen i norra Västmanland, Coompanion, Företagarna, Handelskammaren Mälardalen, Länsstyrelsen Västmanland, Region Örebro län Lantbrukarnas Riksförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Västmanlands kommuner och landsting, Västerås Science Park, Winnet Västmanland samt Almi Företagspartner Mälardalen.

EU Socialfond 150px

Vill du veta mer?

Ta gärna kontakt med någon av oss som arbetar med projektet.

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube