Grafisk manual

Allt vi visar och gör påverkar vårt varumärke. Genom en medveten styrning av den visuella profilen påverkar vi också vårt varumärke.

Den grafiska manualen ger grundläggande instruktioner kring logotype, färger, typsnitt med mera. Manualen kan inte täcka alla frågor, men alla grundläggande problemlösningar finns med. Den bildar också i sin helhet en princip om hur man ska tänka i frågor som rör profilen.

Varför är det viktigt med en grafisk manual?

  1. Ett stort antal externa aktörer såsom byråer, konsulter och tryckerier har behov av att veta våra regler kring Almis visuella profil. Genom webben kan alla som vill få tillgång till den.
  2. Vi måste vara tydliga och konsekventa i all kommunikation – från visitkort och annonser till powerpoint och digitala nyhetsbrev.
  3. Alla, såväl kunder, ägare, personal och övrig omvärld, måste få en enhetlig bild av Almi.

Företagsnamnet

Almi är pluralformen av det latinska ordet almus som betyder närande, fruktbar, huld och god.

Det juridiska namnet för moderbolaget är Almi Företagspartner AB. För dotterbolagen tillkommer länsnamnet, till exempel Almi Företagspartner Kronoberg AB. I dagligt tal säger vi Almi Företagspartner. Säg gärna även Företagspartner, det ger en tydligare identifikation.

I all löpande text ska bolagsnamnet skrivas ut i sin helhet första gången det används, med eller utan AB, därefter räcker det att använda sig av Almi. Almi är ett namn och skrivs versalgement, alltså stor första bokstav och övriga små. Även Företagspartner och länsnamnet skrivs versalgement. Observera att logotypen inte ska användas i löpande text. När Almi skrivs ihop med andra ord ska bindestreck användas, till exempel Almi-dagen.

På andra språk ska Almi Företagspartner inte översättas utan behandlas på svenska.

Almi i korthet

I många sammanhang är det nödvändigt att använda en kort sammanfattning som presenterar Almi. För att uppnå en tydlighet i profilen ska den inte variera. Andra formuleringar för vision och mål än nedanstående ökar otydligheten och ska inte användas.

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 17 regionala dotterbolag.

När en devis används ska den vara:
Från idéer till framgångsrika företag

Projekt

Om ett projekt under särskilda omständigheter har en egen profil ska profilering följa riktlinjerna för det speciella projektet. Om projektet drivs av Almi ska följande text alltid tydligt framgå "xxx är ett projekt som drivs av Almi Företagspartner AB". Är det flera samverkande aktörer bör de framgå i en förklarande text.

Almi-anställd personal (även projektanställda) ska använda visitkort och kontorsmaterial med Almis profil även i de fall man arbetar med ett projekt som har en egen visuell profil.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube