Almi byter grafisk profil

Almis verksamhet har förändrats och utvecklats kraftigt under senare år. Företagen möter idag ett Almi som ligger i framkant av utvecklingen för att möta kundernas behov. Vi markerar nu Almis utveckling genom att lansera en helt ny grafisk profil.

  

Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder finansiering och affärsutveckling till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential.

Under senare år har Almi ökat fokus på företag med tillväxtpotential. Det är växande företag som får näringslivet att växa och därmed bidrar till ett ökad välstånd i Sverige. I praktiken innebär det att ju högre tillväxtpotential ett företag har desto mer resurser i form av finansiering och affärsutveckling kan Almi bidra med. Förutsatt att detta inte kan fås på en kommersiell marknad.

Vi markerar nu Almis utveckling och ett fortsatt ökat fokus på tillväxtföretag genom att lansera en helt ny grafisk profil.

– Den nya profilen ska återspegla den nytänkande och innovativa organisation som Almi är idag. Därför har vi valt en lekfull och energiskapande profil. Vi är säkra på att den nya profilen kommer att bidra till att vi i ännu högre grad når ut med vårt budskap till både nya och etablerade företag med tillväxtpotential, säger Lars Mårdbrant, Marknadsdirektör på Almi.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn Prenumerera på vårt nyhetsbrev Instagram

Besök oss på YouTube

Ta del av filmer från företag och deras verksamheter.
Besök oss på YouTube

Följ oss för att nätverka, ställa frågor och bli påmind om vad som är på gång.
Följ oss på Facebook