Utvecklas och väx med hjälp av en mentor.

För dig som nyligen startat eller driver ett etablerat företag med potential att växa.

Vill du ta ditt företagande till en ny nivå? Gör det med stöd av en mentor. Genom mentorprogrammet får du som företagare tillgång till en erfaren mentor. Tillsammans arbetar ni metodiskt och målinriktat utifrån identifierat nuläge, styrkor, svagheter och ambitioner. Du, adepten, är den drivande parten under mentorprogrammet. Mentorn fungerar som ett bollplank som guidar dig framåt i syfte att underlätta ditt företags utvecklings- och tillväxtprocess. Det är hela tiden du som fattar besluten och mentorn fungerar som ditt stöd i beslutsprocessen.

Verkar det intressant? I så fall startar processen med att en Almi-rådgivare intervjuar dig. I intervjun använder vi modellen som används i vår "Utvecklingsdialog". Efter att du och ditt företags behov och utmaningar identifierats kan matchning med mentor ske på två sätt. Antingen söker du på egen hand i Almis mentorsystem efter den mentor som du tror passar dig eller så får du stöd av rådgivaren att finna lämplig mentor.

Läs mer om att vara adept >>

Bli mentor

Vi söker erfarna personer från näringslivet som delar med sig av kunskaper och erfarenheter om företagande i syfte att utveckla företag. Som mentor ska du kunna bjuda på just den kompetens och kontakter som din adept behöver - utan att kräva något i gengäld. Din främsta drivkraft är lusten att dela med dig och se din adept växa. Almi ger dig stöd genom råd, riktlinjer och en tydlig beskrivning av mentorprocessen.
Alla våra mentorer deltar på ideell basis.

Läs mer om att vara mentor >>

Om mentorprogrammet

Mentor och adept träffas minst en gång i månaden under 6 – 12 månader för att diskutera hur företaget kan utvecklas. I det inledande mötet sätter ni gemensamma mål för mentorskapet. Dessa mål utgör grunden till större delen av era möten under året. Mellan träffarna får du som adept "hemuppgifter" att arbeta med på egen hand. På nästkommande möte går ni sedan igenom och utvärderar resultatet tillsammans.

Efter programmet

Mentorprogrammet ska ge bättre förutsättningar för företaget att uppnå uppsatta mål.

Almi kan bidra på flera olika sätt under företagets tillväxtresa. Efter avslutad mentorprogram finns möjlighet till fortsatt stöd av Almis rådgivare. Ju större potential för tillväxt ditt företag har, desto mer resurser kan Almi satsa.

Boka möte

Vill du boka ett möte med en Almi-rådgivare? Skicka in dina uppgifter här så kontaktar vi dig.

Kontakt

Chatta med oss på almi.se
Fyll i vårt kontaktformulär
Kundtjänst, öppettider: 09:00-12:00, 13:00-16:00. Telefon: 0771-55 85 00 (menyval 2).

Följ oss

Vi finns på LinkedIn Prenumerera på vårt nyhetsbrev Instagram

Besök oss på YouTube

Ta del av filmer från företag och deras verksamheter.
Besök oss på YouTube

Följ oss för att nätverka, ställa frågor och bli påmind om vad som är på gång.
Följ oss på Facebook