Boost för Åre Glashytta

Ökad lönsamhet, effektivare jobb och bättre arbetsmiljö. Med hjälp av Almi fick Annika Weile en rejäl omstart av sitt företag Åre Glashytta.

Handblåst glas vid Åre Glashytta

Annika Weile deltar i Almis tillväxtrådgivning. Programmet är tvåårigt och vänder sig till lovande företag över hela landet, syftet med programmet är ökad lönsamhet och tillväxt för de företag som är med.

– För mig har Almis program blivit en omstart av företaget. Jag har fått hjälp att gå igenom den tio år gamla affärsplanen punkt för punkt. Tillsammans med Almi har jag vänt på varenda sten. Det har handlat om att identifiera alla nyckelresurser, hur jag kan jobba effektivare för ökad lönsamhet, säger Annika Weile, ägare Åre Glashytta.

Tillsammans med Almis Olof Holmgren har hon jobbat med att identifiera kundsegment, analysera varumärket, sätta ekonomiska mål och strategier för hur nya kunder ska nås. Utifrån hennes identifierade behov har hon fått ett anpassat affärsutvecklingsprogram. Annika Weile startade företaget 2005 tillsammans med kollegan Ann-Katrin Larsdotter Widell. I våras köpte hon hela företag och blev ensamägare.

– Det var perfekt läge att hoppa på Almis erbjudande med det här programmet. Att stå ensam efter tio år utan kollega att bolla med är inte helt enkelt.

Fler produkter A och O
En svårighet som Annika Weile haft under alla år är att lyckas bygga upp ett lager, alla varor som tillverkats har sålts direkt. I och med programmet har hon fått hjälp att effektiviserat blåsandet och arbetsmomenten och hon har nu börjat bygga upp ett lager. På det viset har omsättningen ökat med 24 procent från maj till och med september 2015.

– Det är verkligen jätteroligt, det visar att vi satsat rätt! Fler produkter gör att vi säljer mer. Det är inga konstigheter men det gällde att hitta formen för hur det skulle gå till, det har jag fått hjälp med nu. Förut var jag mer fokuserad på försäljning, idag är jag mer inriktad på produktion.

Åre Glashyttas tioåriga företagsresa kan beskrivas som stabil men lite stillastående med en rejäl början på tillväxt 2015. Annika Weile har anställt två medarbetare och de är avgörande för den positiva utvecklingen. Åre Glashytta Annika Weile

– I och med programmet har jag insett personalen är min största resurs. Tidigare har jag tänkt att jag inte har haft råd att ge dem fler timmar men det är precis tvärtom. Genom att låta dem jobba mer kan vi öka produktionen, få fler produkter och jobba upp ett lager. För mig har det handlat mycket om att våga gasa och det har känts tryggt att ha Almi med mig på den här resan, säger Annika Weile.

Stärka varumärket
Framöver är målsättningen att effektivare arbetsmoment och ökad lönsamhet ska frigöra tid för annat än glasblåsning i Åre.

– Ett mål som jag satt både för min egen del och för företaget är att jag ska frigöras från produktionen för att kunna åka på utställningar och visa våra produkter. Jag vill medverka mer i konst- och utsmyckningsprojekt. Det är viktigt för att stärka varumärket och ha ett ytterligare ben att stå på, säger Annika Weile.
 

Följ oss

Vi finns på LinkedIn Prenumerera på vårt nyhetsbrev Instagram

Besök oss på YouTube

Ta del av filmer från företag och deras verksamheter.
Besök oss på YouTube

Följ oss för att nätverka, ställa frågor och bli påmind om vad som är på gång.
Följ oss på Facebook