Skuggstyrelse – learning by doing

Att sitta i en styrelse eller välja styrelse till sitt företag kan vara svårt och kräver kunskap. Därför har Almi startat ett program där företagare får möjlighet att lära sig mer om styrelser och styrelsearbete.

Skuggstyrelsen

– Jag har alltid haft en fungerande styrelse, men den består till stor del av familjen eftersom vi driverett familjeföretag. Vi är ganska lika och efter den här erfarenheten ser jag annorlunda på en styrelsesammansättning. Det är viktigt med olika kvalifikationer, både kunskapsmässiga men också personlighetstyper. Har vi en "doer" måste vi ha en bromsare. Har vi en idéspruta så behövs en mer eftertänksam person, säger Sara Ahlin Grinde vd på Jämtlandsflyg som är en av deltagarna.

Programmet kallas Skuggstyrelse och pågår under cirka ett års tid. Programmet har sex deltagare från olika branscher med olika kompetenser och erfarenheter. Deltagarna får öva praktiskt på de olika rollerna i en styrelse, ordförande, sekreterare och justerare. Deltagarna ansvarar för att hålla egna styrelsemöten. Inför varje möte har företagsledaren som är värd satt en problemformulering som han eller hon vill diskutera och lösa tillsammans med gruppen.

– Jag hade med mig ett förslag till affärsplan inklusive beskrivning om framtiden och mina strategiska mål. Den delade jag med styrelsen och fick feedback på den. Styrelsens föreslog vissa ändringar och sedan fastslog de den, säger deltagaren Tomas Eliasson, vd för Grund & takteknik.

Hans företag har haft stark tillväxt de senaste åren och han ägnar idag sin tid åt företagsledning istället för att vara snickare. Det strategiska arbetet har blivit allt viktigare och Tomas Eliasson vill ha med sig en styrelse i det arbetet framöver.

– Jag vill ha en revisor i styrelsen, en självständig person som redan flyttat på berg och vet att allt är möjligt och jag vill ha en tung tråkmåns som kan mycket, men vågar säga nej, säger Tomas Eliasson.

Sara Ahlin Grindes målsättning med programmet var att testa sin kapacitet och prova på att jobba med styrelsearbete i flera olika bolag för att så småningom ta sig an externa uppdrag. Både hon och Tomas Eliasson säger att de har utvecklats med Skuggstyrelsen men menar också att det tar mycket tid. Att förbereda varje möte kräver en del men att det är viktigt för att det ska bli bra. Skulle de betygsätta programmet så är de rörande överens om att det blir högsta betyg.

– Jag har utvecklats med att ställa lite mer obekväma frågor, jag törs säga vad jag vill och det känns bra i den här gruppen. Vi har skapat ett förtroende för varandra vilket är en förutsättning för att det ska ge oss nåt, säger Tomas Eliasson.

Hela skuggstyrelseprogrammet är "learning by doing". Förutom en fördjupad kunskap i styrelsearbete har deltagarna lärt känna varandras verksamheter och företag och dessutom gått igenom ett personlighetstest för att lära känna sig själva ännu bättre.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn Prenumerera på vårt nyhetsbrev Instagram

Besök oss på YouTube

Ta del av filmer från företag och deras verksamheter.
Besök oss på YouTube

Följ oss för att nätverka, ställa frågor och bli påmind om vad som är på gång.
Följ oss på Facebook