Årets Mentor i Sverige kommer från Västerbotten!

Andreas Bodén har erhållit titeln "Årets Mentor i Sverige 2017 i kategorin "Tillväxtföretag".

Priset får Andreas för sin utomordentliga insats som ideell mentor för adepten Peter Andersson och hans företag Civilcare Sweden AB i Västerbottens län.

Företaget verkar inom hemtjänsten och startades utifrån viljan att hjälpa andra på ett "Nalta eljest" sätt än vad som erbjöds på marknaden utifrån visionen "Vi ska vara bäst". Civilcare Sweden AB har gått ifrån att vara det lilla omsorgsföretaget till det medelstora på endast några få år.

Andreas har i sin mentorroll varit den avgörande faktorn för att Civilcare Sweden AB inte endast blev en "dröm som gick upp i rök". Andreas gav Peter den trygghet han behövde för att känna tillit vilket resulterade i att Peter "blottade sig" till 100% och gav mentorn full inblick i det "korthus" som företaget var initialt av mentoråret. Genom mentorns stora engagemang, kunskaper och erfarenheter i företagande har förändringar skett i organisationsstrukturen och den interna kommunikationen samt att grunden har lagts för en hållbar långsiktig tillväxtresa med företaget. Allt detta har resulterat i att hela företaget, adepten i sin ägar- och ledarroll, de anställda och brukarna mår bra! Andreas har som mentor blivit en vän och förebild för adepten vilket resulterat i att adepten själv kommer att vara mentor för att hjälpa någon annan adept att undvika de "minor" han själv gått på. Adepten summerar mentoråret med dessa kloka ord: "Att Andreas har hjälpt mig betyder också att han har hjälpt så otroligt många fler"!
På bilden nedan: Andreas Bodén, Årets Mentor, Marielle Lindberg, mentorhandledare Västerbotten vid Almi Nord samt Peter Andersson, adept till Årets Mentor.

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube