Årets Nya Företagare i Umeå

I samband med UmeåGalan 2017 delades Almis utmärkelse Årets Nya Företagare ut till Brain Stimulation AB.

 

Motiveringstexten lydde: "Årets nya företagare har skapat en produkt där samhällsnyttan är väldig och användningsområdet går över alla geografiska gränser. Man har utvecklat en teknisk lösning i människans tjänst, där tekniken samtidigt medfört kostnadseffektivitet och lönsamhet."

Årets nya företagare berikar Umeås näringsliv med nya sätt att tänka. Den vinnande företagaren erbjuder en unik produkt eller tjänst, och ska ha lagt grunden för långsiktig tillväxt och framgång i sitt företag. Vinnaren ska utgöra en god förebild för andra som startar och utvecklar företag. Andra faktorer som vägs in är export utanför kommunen/länet/landet samt utmanande av det etablerade.

För varje år insjuknar femton miljoner nya människor i stroke och det är den vanligaste orsaken till långvarigt handikapp. Brain Stimulation AB har utvecklat den unika produkten "RehAtt" för effektiv diagnostik och motiverande träning för strokedrabbade. Det är en produkt som har utmanat den etablerade eftervården av strokepatienter. Den används sen ett par år på flera sjukhus i Sverige, England, Schweiz och USA. Företaget har lyckats kombinera resultat från neurovetenskaplig forskning med smart teknologi i en produkt som sprider sig över världsmarknaden.

På bilden nedan teamet bakom Brain Stimulation flankerade av Almi Nords prisutdelare Niklas Jonsson och Karolina Kollenmark Andersson.

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube