Innovationscheckar till Norr- och Västerbottens småföretag

VINNOVA har gett Almi Företagspartner Nord AB i uppdrag att distribuera innovationscheckar på max 100.000 kr till små- och medelstora företag i Norr- och Västerbotten.

Checken får användas till innovationsprojekt i tidiga utvecklingsfaser, eller utarbetande av affärsstrategi för hantering av företagets immateriella tillgångar - se de två olika mallarna nedan. Almi och VINNOVA vill genom detta projekt stimulera utvecklingen av innovationer i små och medelstora företag och samtidigt bidra till att innovationsförmågan hos dessa företag förbättras.
Projektet skall ge företag, som har en vilja och förmåga att växa, en snabb och effektiv tillgång till medel som kan hjälpa dem att med hjälp av extern kunskap och teknik förbättra deras konkurrenskraft.

Projektet ska även främja samverkan mellan företagen, universitet och högskolor, forskningsinstitut, inkubatorer, andra aktörer i innovationssystemet och privata konsulter, både nationellt och regionalt.

Vem kan söka?
- Företaget ska ha minst tre anställda.
- Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år (första årets bokslut ska finnas).
- Försäljningsintäkter måste finnas med en nettoomsättning på minst 1,5 MSEK
- Försäljningsintäkter måste finnas.
- Företaget ska ha tillväxtpotential.
- Företagen ska de senaste 5 åren inte erhållit mer än 50 000 kr från VINNOVA
- Almi kommer att ta kreditupplysning på sökande företag före beviljande av innovationscheck.

Belopp: 100.000 kr/check

För vad kan man söka?
Utvärdera hur företaget kan utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av ny teknik eller ny kunskap. Det kan handla om affärsmodeller, nya strategier för hantering av immateriella tillgångar, nya organisatoriska lösning, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc.
Den externa kunskapen ska vara ny för företaget och bidra till att en innovationsidé/-projekt kan utvärderas, startas eller få bättre fart. En mindre del av checken kan användas för att köpa projektledning/coachning.

Almi Företagspartner Nord har checkar att fördela till innovativa och spännande projekt som bedrivs av de mindre bolagen, se kriterierna här ovan! Fördelning av checkarna kommer att ske löpande. Almi kommer att ta kreditupplysning på sökande företag före beviljande av innovationscheck. Välkommen in med ansökan!

Mallar för din ansökan finner du här: mall för innovationsprojekt samt mall för IP-strategi.

För mer information om checkarna kontakta någon av följande personer:
Agneta Löf, 0920-379 29 eller agneta.lof@almi.se
Martin Bröms 0920-379 06 martin.broms@almi.se
Ingrid Westman 070-526 32 41 ingrid.westman@almi.se

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube