Norrbottens pristagare inom miljö och näringsliv

Vid regionfullmäktiges möte i Luleå utdelades priserna för Norrbottens miljöpris och näringslivspris, ett samarbete mellan Almi och Region Norrbotten. Miljöpriset går till entreprenörerna Anna-Lena Wiklund Rippert och Johan Wiklund, c/o Gerd och Näringslivspriset tilldelas Nordisk Kompetens.

Pristagare inom miljö och näringsliv

Vid regionfullmäktiges möte i Luleå onsdagen 18 oktober tilldelades priserna för Norrbottens miljöpris och näringslivspris, ett samarbete mellan Almi Företagspartner Nord och Region Norrbotten. Region Norrbotten delade även ut sitt interna miljöpris.

Se filmen om årets pristagare här

Norrbottens miljöpris

Almi Företagspartner Nord och Region Norrbottens miljöpris på 50 000 kronor tilldelas i år entreprenörerna Anna-Lena Wiklund Rippert och Johan Wiklund, grundare till c/o Gerd. Syftet med priset är att uppmärksamma goda miljöinsatser i Norrbotten. Priset ges till ett företag eller organisation som aktivt och framåtsyftande bedriver en verksamhet där miljö – och hållbarhetsarbetet är en central del i den framgång som uppnåtts.

Motivering:

För ett strukturellt och framgångsrikt hållbarhetsarbete i den extremt konkurrensutsatta skönhetsbranschen.

c/o Gerd är ett mönsterexempel på hållbart företagande och visar världen det vackra med Jokkmokk och Norrbotten.

Näringslivspris

Almi Företagspartner Nords och Region Norrbottens gemensamma näringslivspris tilldelades i år Nordisk Kompetens. Syftet med det gemensamma priset på 50 000 kronor är att synliggöra framgångsrika företagare och därigenom stimulera näringslivsutvecklingen i länet.

Motivering:

Nordisk kompetens, med Mariam Al-zamami som VD, är ett Norrlandsbaserat företag inom omställnings- och personalutvecklingsbranschen. Företaget kan uppvisa mer än 18 års branscherfarenhet och enligt branschuppföljningar ligger man på första plats såväl på hemmaplan som på nationell nivå när det kommer till att hjälpa människor till ett nytt arbete.

Nordisk kompetens levererar tjänster såsom rehabilitering, omställning och karriärutveckling till stora aktörer som Arbetsförmedlingen, TRR Trygghetsrådet, fackförbund och arbetsgivare.

Synen på mångfald och jämställdhet som en strategisk fördel i verksamheten är en del av bolagets DNA. Nordisk kompetens gör mångfald och jämställdhet där andra stannar vid att bara tala om det.

Bolagets värdegrund bygger på hörnstenarna engagemang – medkänsla – fokus på bästa möjliga lösning. Nordisk kompetens kan beskrivas som ett starkt tillväxtföretag med ökad omsättning och med fler medarbetare på fler etableringsorter. Bolagets positiva omsättningsutveckling förklarar man med att framgång skapas av att alltid utgå från individens behov med skräddarsydda lösningar!

Nordisk kompetens är ett bolag som har en positiv inverkan både på arbetsmarknaden och för den enskilda individen. Mariam Al-zamami är en stimulerande förebild som visar på professionellt företagande och god etik - därför erhåller hon Almi Företagspartner Nord och Region Norrbottens gemensamma Näringslivspris 2017.
På bilden nedan: Teamet bakom Nordisk kompetens med VD Mariam Al-zamami längst till vänster.

Region Norrbottens interna miljöpris

Region Norrbotten delar även ut ett internt miljöpris på 25 000 kronor som i år gick till Avdelning 62 L på Sunderby sjukhus

Motivering:

Avdelning 62 L på Sunderby sjukhus erhåller 2017 års miljöpris för sin framgång att integrera miljötänk i det dagliga arbetet i en verksamhet med fokus på många gånger svårt sjuka patienter.

Med ett engagemang från både ledning och medarbetare har avdelningen skapat en omgivning där det är lätt att göra rätt när det gäller avfallshantering och källsortering.

Här ska särskilt nämnas miljöombudet och undersköterskan Helena Hansson Backman som är enhetens motor i miljöarbetet med ett engagemang utöver det vanliga som smittat av sig till arbetskamraterna.

Kontaktpersoner

Namn: Hans Å Strandberg
Titel: Affärsrådgivare, Almi Företagspartner Nord
Telefonnummer: 0920-379 33, 070-586 79 33

Namn: Bertil Frankkila
Titel: Miljöledare
Telefonnummer: 0920-28 42 34, 070-359 16 03

Namn: Kenneth Sjaunja
Titel: EU-projektsamordnare
Telefonnummer: 0920-28 46 40, 070-532 04 51

 

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube