Rätt Styrelsekompetens - skapa möjligheter i en global värld

Den ökade globaliseringen genom digitalisering innebär att fler mindre företag har möjlighet att internationaliseras. Förmågan att använda digitalisering för att skapa nya affärsmöjligheter eller förändra affärsprocesser kan vara avgörande för ett företags framgång.

 

 

Befinner sig Ditt företag i en tillväxtfas? Har Ni en god internationell tillväxtpotential, mogna för internationalisering, export och internationell samverkan? Eller finns Ni redan representerade utanför landets gränser men Ni vill stärka Er närvaro?

Under 2018 driver Almi Nord i samverkan med Business Sweden ett projekt med syfte att öka insikten avseende digital kompetens kopplat till internationalisering. Intresserade företag ansöker om deltagande.

Projektet präglas av nätverkande och gruppdynamik mellan deltagande företag.

Innehåll

Utvecklingsgrupper

Många frågor kring tillväxt och internationalisering är gemensamma med andra företag som växer, därför skapar vi utvecklingsgrupper med fem företag i varje grupp. Gruppen träffas på varandras företag och värdföretagets utmaning är i fokus. Gruppen hjälps tillsammans åt att hitta lösningar på utmaningen med stöd av erfarna processledare.

Programinnehållet vid företagsträffarna kan variera beroende på värdföretagets utmaning. Träffarna sker i workshopformat vars innehåll tangerar följande områden:

  • Styrelsens ansvar och skyldigheter
  • Intressenter som påverkar bolagets värde
  • Motiv, mål och medel
  • Val av etableringsform
  • Val av samarbetspartner
  • Riskutvärdering


Individuell coachning

Varje företag får en coach som arbetar med företaget i ett inledningsskede och mellan träffarna i utvecklingsgruppen. Coachens roll är att stödja företaget i sitt förändringsarbete, höja blicken för att se framåt och sätta mål, synliggöra nya möjligheter och komma igång med förändringsarbetet.

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube