Från idé till hopp och nöje

360 Trampoline center är norra Sveriges första trampolinpark med en 2200 kvm stor lokal mitt i Storhedens shoppingcenter i Luleå.

Allt startade med bärkraftig idé och en som teamet bakom idén (Andreas Jonsson, Björn Lundström. Tony Ström och Theresa Ström Josbrant) bedömde vara en bred kundgrupp. Teamet kände sig säkra på att de hoppaktiviteter de skulle kunna erbjuda var både roliga och aktiva. Särskilt för tonåringar upplevde man en brist på fritidssysselsättning och som man såg det så är det som helhet för mycket stillasittande. Man visste också att denna typ av temapark letat sig till Europa, men att Skandinavien ännu inte hade någon park. Tyskland, Nederländerna, Frankrike, Storbritannien, totalt uppemot 30 parker fanns redan runtom i Europa och de öppnade i allt snabbare takt.

Men parkerna har sina krav, de kräver en lokal med takhöjd över 6,5 meter, stor yta, rätt läge, och framför allt, finansiärer, fastighetsägare och leverantör som tror på entreprenören och är villifa att investera i idén. Teamet fick titta på många lokaler och träffa många fastighetsägare. "- Almi och Nordea trodde på idén och oss som personer från första början och vi vill rikta ett stort tack till dem för det", säger Andreas Jonsson.

Man satsade på en av de stora leverantörerna av trampolinparker, som stod för säkerhet, kvalitet och design. Tillsammans med dem designade teamet en trampolinpark som innehåller de mest gångbara delarna en modern trampolinpark ska innehålla.

Teamet består av fyra personer med olika bakgrund; En som arbetar som projektledare/affärsutvecklare på ett forskningsinstitut, en annan är egen företagare och delägare i en sportaffär, en tredje arbetade tidigare i bank och den fjärde som systemutvecklare. De är alla kring 40-årsåldern och har olika yrkeserfarenheter. De upplever själva att de kompletterar varandra med varierade infallsvinklar på de olika problem och möjligheter man ställs inför under ett så långsiktigt och arbetskrävande förberedande arbete som krävs för att få ihop ett så stort projekt.

Andreas avslutar: "Vi har i nuläget nyligen öppnat verksamheten efter en installationsfas på upp emot en och en halv månads arbete med långa dagar. Det tog lite längre tid än vi hoppades, och ett par trampolinparker har nyligen hunnit öppna i södra Sverige men vi blev den första parken i norra Sverige. Men kundernas feedback har varit värd all möda. Vi har också fått ihop ett gäng fantastiska medarbetare som vi hoppas allihop har roligt på jobbet. Vi har redan i nuläget många idéer på utvecklingar av koncept."

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube