Umlax AB växer i Norrlands inland

Umlax AB har byggt upp en fiskförädlingsindusti med allt vad det innebär från ägg, sättfisk till slakt och förädling.

Josef NygrenMan har anläggningar i Umgransele, Arjeplog, Slussfors, Vilhelmina och Malgomaj. Totalt har man i dessa anläggningar möjlighet att producera upp till 2700 ton röding, regnbåge och öring.

Josef Nygren startade företaget tillsammans med en kompanjon redan 1987. Nu är han hälftenägare av verksamheten tillsammans med en norsk ägargrupp i Röding A/S.

– Det är viktigt med kompetens och kunniga producenter i ägarledet, säger Josef. Den expansion vi kunnat påbörja är naturligtvis mycket pga det industriella kunnande som våra norska ägare har tillfört företaget. Här ligger man i framkant. Man är helt enkelt kunniga producenter.

Det har inte varit något problem att sälja ut det man producerar. Man har nu en relativt stor del utanför Sverige vilket är viktigt för att få spridning på kunderna och bättre lönsamhet.

– Egentligen finns det ingen riktig begränsning, konstaterar Josef. Livsmedel ska alla ha och med rätt produkt och pris finns alltid en marknad. Nu växer verksamheten och vi får se vad framtiden för med sig. Vi har en fantastisk produkt och unika förutsättningar att producera. Kompetent personal är det viktigaste men sen har vi också den lokala prägeln och miljömässiga förutsättningar. Om vi inte levde i symbios med orterna och vattnet så skulle vi inte klara att driva verksamhet. Men sen har vi det här med att finansiera en sån här satsning. Det är naturligtvis lite utanför det vanliga men med en bra dialog mellan ägarna, banken, Almi och andra finansiärer går det att lösa, avslutar Josef.

Text: Henrik Nygren
Foto: Gunilla Sjögren, Zacrison Information AB

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube