Om Almis rådgivning

För att lyckas med en satsning behövs det ofta mer än en stark vilja och en god affärsidé. I många fall behövs det även stöd från erfarna rådgivare. På Almi kan vi det här med företagande. Oavsett vilken satsning du står inför bör du kontakta Almi.

  • Tillväxtrådgivning består av tillväxtprogram för både unga och etablerade företag. Företaget ska ha en potential att växa eller befinna sig i en kraftig tillväxtfas. Programmen ger beprövade metoder och inspiration att påbörja och fullfölja en tillväxtresa tillsammans med andra företagare i liknande situationer. Almis Tillväxtrådgivning omfattar även styrelseutveckling genom Skuggstyrelse och Lönsamhetsstyrning. 
  • Mentor. Genom Almi får en adept tillgång till en mentor som ställer upp ideellt. Varje år matchas mellan femtonhundra och tvåtusen mentorpar i de två mentorprogrammen - Mentor Starta Företag och Mentor Utveckla Företag.
  • Innovationsrådgivning. För unika idéer som är nya eller väsentligt förbättrad mot de lösningar som finns på marknaden idag och som har affärspotential. Vi erbjuder stöd från erfarna rådgivare med kontaktnät, finansiella verktyg och beprövad projektmodell
  • Nyföretagarrådgivningen riktar sig till personer som är på väg att bli företagare. En del av verksamheten är IFS Rådgivning som vänder sig till företagare med utländsk bakgrund. Våra IFS Rådgivare har själva invandrat till Sverige . Per telefon kan vi erbjuda inledande vägledning på många olika språk.
  • Köpa företag. Är du på väg att köpa ett företag? I samband med ägarskiften erbjuder vi rådgivning där fokus ligger på köparen av företag.
  • Seminarier och kurser. Almi har en omfattande seminarieverksamhet inom olika områden av företagandet.

Så här fungerar det

All rådgivning är regionalt baserad och varierar från region till region. De flesta av Almis regionala bolag erbjuder enbart vissa delar av ovanstående utbud.

Rådgivning utförs av Almis rådgivare eller av externa underkonsulter. Utgångspunkten är att våra kunder ska erbjudas bästa möjliga tjänst och kompetens utifrån sina behov. Vid behov hänvisar vi till andra aktörer. Kontaktförmedling är en viktig del av rådgivningsverksamheten.

Ansökan och kontakt

Vill du ta del av vår rådgivning? För mer information om vilken rådgivning som erbjuds i din region väljer du län i menyn på denna sida.

Information om seminarier och kurser hittar du i kalendariet på ditt regionala Almi-bolags startsida.

Gå till ditt regionala Almi-bolag

Våra tjänster kan variera från region till region. Välj län så kommer du till ditt regionala Almi-bolag.

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube