Innovationscheckar till skånska småföretag

Skånska småföretag kan söka medel för att utveckla nya innovationer. Målet med satsningen är att stimulera utvecklingen av innovationer i små och medelstora företag (SMF) och samtidigt bidra till att innovationsförmågan hos dessa företag förbättras.

Vinnova har gett Almi Skåne och IUC i uppdrag att distribuera s.k. Innovationscheckar på maximalt 100 000 kr till små- och medelstora företag (SMF). Sammanlagt kommer minst 32 företag i Skåne att få extra stöd för att utveckla nya innovationer.

Almi och VINNOVA vill genom detta projekt stimulera utvecklingen av innovationer i små och medelstora företag (SMF) och samtidigt bidra till att innovationsförmågan hos dessa företag förbättras.

Projektet skall ge de SMF som har en vilja och förmåga att växa, en snabb och effektiv tillgång till medel som kan hjälpa dem att med hjälp av extern kunskap och teknik förbättra deras möjlighet att etablera en innovation på marknaden.

Projektet ska även främja samverkan mellan SMF, universitet och högskolor, forskningsinstitut, inkubatorer, andra aktörer i innovationssystemet och privata konsulter, både nationellt och regionalt.

Vem kan söka?

Företaget ska ha minst tre anställda (total lönekostnad måste uppgå till 1,5 marknadsmässig heltidslön). Företaget ska ha bedrivit verksamhet i minst 1 år (första årets bokslut ska finnas. Försäljningsintäkter måste finnas. Extern kunskap ska köpas från akademin eller annan offentlig eller privat kunskapsleverantör. Tidigare år har det varit hög konkurrens om checkarna i Skåne och de som söker måste uppvisa god tillväxtpotential för produkten och hög sannolikhet att snabbt nå marknaden, för att komma ifråga för tilldelning.Belopp: 100 000 kr/check.

För vad kan man söka?

  • Utvärdera hur företaget kan utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av ny teknik eller ny kunskap.
  • Det kan handla om affärsmodeller, nya organisatoriska lösning, partnerskap, produkter, tjänster, processer etc.
  • Den externa kunskapen ska vara ny för företaget och bidra till att en innovationsidé/-projekt kan utvärderas, startas eller få bättre fart.
  • En mindre del av checken kan användas för att köpa projektledning/coachningAlmi kommer att ta kreditupplysning på sökande företag före beviljande av innovationscheck.

Hur går man tillväga?

  • Om projektet verkar passa ert företag och om du är intresserad av att söka pengar skriver du ihop en kort beskrivning av ditt planerade projekt. Skriv max två A4-sidor.
  • Almi tar emot ansökningar löpande från och med 1 augusti 2014, och medel tilldelas tills de tar slut.
  • Beskrivningen mejlas till johan.olsen@almi.se
  • Därefter kopplas du ihop med en handläggare på ALMI. IUC Skåne har under hösten två olika utlysningstillfällen.
  • För ansökningar inlämnade före 15/9 lämnas besked om tilldelning senast 15/10 och för ansökningar inlämnade före 15/11 lämnas besked före 15/12. www.iuc-skane.se.

Ladda ner projektbeskrivning att använda vid ansökan här

Kontaktpersoner:

ALMI Innovation - johan.olsen@almi.se IUC Skåne - Mats Larsson 0733-552411 mats.larsson@iuc-skane.se

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn