Drygt 8 av 10 företag i länet vill växa

Ny undersökning från Almi:

Drygt åtta av tio små och medelstora företag i Uppsala län vill växa och hälften av dem vill växa mycket. Dessutom räknar var fjärde företag med att minst ha fördubblat antalet anställda inom tre år. Det framgår av en färsk kartläggning av små och medelstora företag som genomförts på uppdrag av Almi. – Det är mycket glädjande för vår region att företagen har stora tillväxtambitioner. Resultatet indikerar att bland bara regionens aktiebolag finns 7.000 företag i länet som skulle kunna få en rejäl tillväxt framöver med hög efterfrågan på arbetskraft, säger Bengt-Åke Ljudén, VD för Almi Uppsala i en kommentar.

Sex av tio företag behöver stöd att växa
Kartläggningen visar att sex av tio företag i länet anser att deras nuvarande affärsmodell kan leda till en ökad produktion till en låg merkostnad. Samtidigt vill närmare var femte företag ha stöd utifrån för sin affärsutveckling. I första hand handlar det om utbildning, experthjälp och att utbyta erfarenheter med andra företag. – Vi har idag en stark inriktning på att ge just företag med tillväxtambitioner det stöd som de efterfrågar, säger Bengt-Åke Ljudén.

Fyra av tio har svårt att finna finansiering
Finansiering är en viktig del vid en expansion. Hälften av företagen har behov av ytterligare finansiering för att växa och sju av tio ser det som ett hinder. Drygt var tredje företag har finansiering från banker och Almi idag. Två av tre måste finna finansiering från annat håll. Fyra av tio upplever därför att det är svårt att få finansiering i den grad som behövs. – Det här är en trång sektor för företagen. Vi i Almi kan bara tillgodose marknaden till en mindre del eftersom vi är en kompletterande part. Det är bankerna som måste ta den viktigaste biten. Vi försöker därför hjälpa företag att ta fram en affärsplan, som kan underlätta extern finansiering, säger Bengt-Åke Ljudén.

Bara en av tio har export-eller importverksamhet
Hur är det med innovationer och export/import? Kartläggningen visar att närmare tre av tio företag har lanserat en ny produkt eller tjänst de senaste tre åren. För var fjärde av dessa företag står den nya produkten och tjänsten för mer än hälften av omsättningen. Något fler eller fyra av tio företag räknar med att kunna komma med en nyhet under de kommande tre åren. Däremot är det bara runt tio procent av företagen som idag har en export- eller importverksamhet. Mot det står att hela 44 procent anser att deras produkter och tjänster har en potential på en internationella marknad. – Att många företag ser en utlandssatsning framför sig men inte riktigt når fram är en utmaning, säger Bengt-Åke Ljudén.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts under perioden mars – juni 2017 av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 943 VD:ar över hela landet. Resultatet har sedan viktats så att varje län får en vikt som motsvarar länets företags proportion av samtliga företag i Sverige.

Läs Almis Tillväxtkartläggning, juli 2017 »
http://www.almi.se/Om-Almi/Undersokningar/

Om Almi
Almi investerar i framtida tillväxt. Vi erbjuder lån och rådgivning till företag som vill utvecklas och växa. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas. Genom Almi Invest investerar vi riskkapital i företag i tidiga skeden med stor tillväxtpotential. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära företagen med 50 kontor över hela landet.

För ytterligare information kontakta:
Bengt-Åke Ljudén, VD Almi Uppsala, tel. 070 577 10 20
Ywonne, Bölja, marknadskommunikation, tel. 073 080 63 55

Följ oss

Vi finns på LinkedIn Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook