Ansök om stöd till insatser för internationalisering

Ansök innan 1 september 2017

Vem kan söka?
Detta gäller till företag med 2-49 anställda. Företaget ska ha en nettoomsättning på minst 3 Mkr samt ha en stabil ekonomi som möjliggör utvecklingsinsatsen. Om det sökande företaget ägs av ett eller flera företag får det totala antalet anställda i hela koncernen ej överstiga 250 anställda.

För vad kan jag söka?
Stödet ska användas för att företaget skall nå nya marknader med extern kompetens. Det kan vara i form av konsulttjänster eller anställning av expertkompetens. Detta kan avse juridiska konsultationer, sökning av säljkanaler, anpassning av vara/tjänst, projektanställning, resor mm. Stödet kan inte användas till löpande traditionellt arbete eller till eget arbete av företagets ordinarie personal.

Hur mycket kan företaget få i stöd?
Företaget kan söka stöd på mellan 50 000 - 250 000 kr och kan få ersättning för upp till 50% av kostnaden. Resterande medfinansiering står företaget själv för, i form av egen kontant insats.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook