Zetterbergs försätter berg. Från Östervåla.

Anrika Zetterbergs vet hur man överlever på en hård marknad. Företaget som funnits sedan 1923 har sett många industrijättar komma och gå. Inför en nysatsning kan dock även den mest rutinerade behöva lite hjälp på vägen. Exempelvis genom Almis satsning Tillväxtprogrammet för etablerade företag.

Zetterbergs är ett stabilt svenskt industriföretag med nästan hundraåriga anor. I dag ligger fokus helt på utveckling, tillverkning och montering av påbyggnader för tunga lastbilar. Lars Erfäldt började på företaget 1988 och klättrade snabbt från redovisningsekonom till ekonomichef och vice VD. 2005 köpte han tillsammans med Zetterbergs dåvarande VD företaget av finska KONE – ett köp som genomfördes med hjälp av Almi Företagspartner.

– Vi gjorde en ganska unik satsning när vi köpte bolaget av ett stort utländskt företag. Det var då vi kom i kontakt med Almi för första gången. När finanskrisen kom valde vi att lägga ner vår polska fabrik och flytta hela verksamheten till Östervåla. I dag sker alltifrån lagerhantering till utveckling av produkter och administration på hemmaplan, vilket skiljer oss från i princip alla konkurrenter, förklarar Lars.2013 tog Lars själv över VD-posten med ambitionen att först fokusera på lönsamhet och därefter växa i volym. Detta genom volymökning såväl på befintliga som nya geografiska markander men också genom satsning på egenutvecklade och kompletterande produkter. Almis broschyr hade länge legat på skrivbordet och nu blev Tillväxtprogrammet för etablerade företag det naturliga valet, mycket tack vare det goda samarbetet vid bolagsköpet 2005.

Rätt matchning vid rätt tidpunkt
När Almi kom in i bilden hade tillväxt redan varit ett hett diskussionsämne på Zetterbergs under en tid, då det var en nödvändighet. Med Almis hjälp kom tillväxtsatsningen igång på allvar i samtliga led. Lars utvecklar.

– Tillväxtprogrammet för etablerade företag gav mig och hela företaget ett uppdaterat fokus på tillväxt. Tidigare tänkte vi alltid att kvalitet måste komma före kvantitet. Programmet fick oss att inse att större kvantitet också ger större möjligheter till god kvalitet. Det handlar om att hitta den rätta mixen och ett nytt sätt att tänka kring dessa frågor. Jag rekommenderar varmt Almi som rådgivare, oavsett storleken på din verksamhet.

Under 2015 hade företaget en volymtillväxt på 12 % och resan för det nya Zetterbergs har bara börjat. Den stora utmaningen är att behålla och fortsätta automatisera en effektiv produktion i Östervåla, ett måste för att stå emot konkurrenterna som huvudsakligen har sin produktion i andra länder.

– Den viktigaste nyckeln till vår framgång är att ha anställda med kunskap, vilja och förmåga att utveckla företaget. Vilket vi har. I dag är vi drygt 100 anställda och framtiden ser ljus ut, avslutar Lars.

Tillväxtprogrammet har stöd från EU:s regionala utvecklingsfond. Här kan du läsa mer om vårt erbjudande:Tillväxtprogrammet för etablerade företag.

3 tips om företagande från Lars:

Våga ta steget
Vare sig det handlar om att köpa, starta eller investera gäller samma sak. För att nysatsa på produkter och marknad måste du våga ta steget.

Rekrytera rätt
Rätt medarbetare med rätt attityd och inställning är viktigare än ett bra cv.

Sätt tydliga mål och jobba stenhårt
Men kom även ihåg att ta ledigt ibland, annars orkar du inte i längden ...

Tillväxtlyftet är ett samverkansprojekt för att stödja och utveckla små och medelstora företag så att fler företag i Östra Mellansverige når ut och vidgar sin marknad internationellt. Projektet finansieras av ALMI, Region Uppsala och Europeiska Unionens Regionala Utvecklingsfond.

Information om Zetterbergs

Företagsnamn: Zetterbergs Industri AB
Etablerades: 1923
Företagets säte: Östervåla
Antal anställda: 107 anställda den 31 maj 2016
Kunder: Främst i Sverige och Norge. Vår affär är beroende av att ny lastbil säljs, då våra byggnationer i regel monteras och levereras tillsammans med en ny lastbil.
Tips till andra som vill starta företag: Våga satsa, rekrytera med omsorg och jobba hårt.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook