Nya marknader och EEN

Evelina Wass affärsrådgivare inom Internationalisering på Almi Mälardalen, jobbar på Enterprise Europe Network (EEN)  EU-kommissionens nätverk av organisationer som ger kostnadsfritt stöd till små och medelstora företag för att öka deras konkurrens på den internationella marknaden

Genom deras lokala förankring i över femtio länder och över sexhundra kontor världen över kan EEN nå ut till företag helt lokalt. I Sverige är Tillväxtverket nationell koordinator och huvudfinansiär för alla femton svenska Enterprise Europe Network kontor. De svenska kontoren är regionalt indelade där varje kontor servar företag sina regioner. Bakom varje Enterprise Europe Network kontor i Sverige finns nationella och regionala näringslivsorganisationer och olika forsknings- och teknikinstitut. Almi företagspartner i Mälardalen är vår värdorganisation och vi samarbetar med Almi Värmland och Almi Östergötland.

Vad är den största utmaningen när man ska ut på nya marknader?

Finns tyvärr inte bara en utmaning eller en fördel utan flertalet utmaningar och fördelar. En stor utmaning är att hitta sin plats på den nya marknaden och förstå den nya marknaden.

3 framgångsfaktorer vid en internationell expansion?

För att framgångsrikt expandera verksamheten på nya och fler marknader tänk på att vara väl förberedd genom att innan satsningen ha en strategi för vilka marknader som expansionen skall ske.

Gör en nuläges analys och precisera varför företaget ska arbeta med nya marknader och vad som ska uppnås med detta.

Det är också viktigt att undersöka om ditt erbjudande behöver justeras för att passa en annan marknad, hur ser konkurrensen för produkten eller tjänsten ut på de valda marknaderna och tänk på att satsningen kan komma att kosta mer och ta mer tid än du tänkt dig.

Vill du veta mer kontakta Evelina evelina.wass@almi.se

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom framgångsrikt före-tagande och annat aktuellt som händer hos oss.
Prenumerera på våra nyhetsbrev