En kvinnlig Zorro i redovisningsbranschen

Yeo Dahlström startade Stanza juli 2014 efter att närmast före det kommit ifrån Wint. Idéen kom ifrån början från en av hennes största kunder på Wint och efter många funderingar hit och dit tog hon chansen att starta eget bolag.

Från början hade bolaget ytterligare 3 delägare, men under 2017 har Yeo köpt ut dem ur bolaget och driver Stanza helt själv. Stanza har under de här 3 åren lyckats växa från 1 till 4 anställda och har nu i bolagets kundregister över 100 kunder.

Hur ser dina tankar ut kring nytänkande?

Jag tycker absolut att man ska använda sig av nya hjälpmedel och effektiviseringar för att snabba upp företagens administration. Nya lagar och förenklingar för företagarna ska tas tillvara och användas.

Idag kan företagarna använda ett effektivare sätt att sköta sin bokföring och administration men det får aldrig gå ut över kvalitén. Jag tror att kombinationen av närheten mellan kunden och redovisningskonsulten är en förutsättning för att företagens bokföring ska bli korrekt.

Stanza tror på relationen med kunden och ett långsiktigt samarbete ger också oss möjligheten att förenkla och förädla. Resultatet för kunden blir en bra kontinuitet och i längden en mer kostnadseffektiv bokföring då vi kan implementera förenklingar för kunden när samarbetet är etablerat.

Vad är ditt företags fokus?

Stanza står på 3 ben:

Ben 1: Vår basverksamhet består av kunder som kommer regelbundet till oss med sitt bokföringsmaterial och vi utför även bokslut och deklarationer. Med andra ord ekonomisk rådgivning i form av löpande bokföring, bokslut och deklarationer. Här gör vi även månadsbokslut regelbundet hos kunder som har någon anställd som gör det löpande och vi hjälper till och "syr ihop" månaden.

Ben 2: Tillfälliga insatser, t.ex. om ett företag får sjukdom och behöver tillfällig hjälp för att komma vidare, enstaka punktinsatser där företag behöver hjälp vid toppar eller där det tillfälligt saknas en tjänst bland personalen.

Ben 3: Utbildning för Stanzas kunder samt externt. Vi vill utbilda våra kunder i sitt eget företagande samt utbilda elever/anställda etc. inom olika segment. Första uppdraget startas upp inom kort då jag ska vara lärare i Företagsekonomi på KY utbildningen Affärsinriktad redovisningsekonom som hålls på Plushögskolan i Karlstad för första gången.

Vad är skillnaden i ditt företag om man jämför med en traditionell redovisningsbyrå?

Den största skillnaden kanske är att vi just är lite mer "traditionella". Vi vill att kunderna ska få behålla sitt arbetssätt när de kommer till oss och att vi sen kan börja bygga upp en process kring deras administration.

Stanza jobbar med samarbetspartners inom den ekonomiska administrationen. Vi utför de arbetsuppgifter vi kan och väljer att hänvisa våra kunder till andra företag när vi inte kan. Vårt närmaste samarbete har vi med Seleri AB, som vi delar lokaler med. De gör i stort sett alla våra kunders löneadministration då de är experter på den biten.

Jag tror att närheten till oss är en nyckel till framgång. Eftersom vi är en mindre byrå med en otroligt engagerad personal så känner kunderna sig väldigt väl omhändertagna när de kommer in till våra lokaler eller hör av sig på annat sätt. Vi lovar inte mer än vi kan hålla och har en oerhört hög servicegrad..

Inom vår bransch får vi ofta höra att "det där med bokföring det är dyrt det", hos oss kan kunden absolut få svar på ett kort mail eller telefonsamtal om de hör av sig utan att det kostar något extra.

Min filosofi är att återinvestera i kunderna och personalen. Personalen är den största källan till framgång hos Stanza och utan dem skulle vi inte expandera så fort som vi gör. För mig är det viktigaste att personalen känner sig delaktiga och att de känner att de kan påverka sin arbetssituation. Mitt mål är att "Vi ska jobba för att leva och inte leva för att jobba".

Du har gått Almis tillväxtresa, vad har varit mest värdefullt för dig?

Insikten om att planering och strategiupplägg är nyckeln till ett fortsatt sunt och framgångsrikt företag. Att ha mål och visioner som är realistiska och vad som är viktigt för mig som ägare för att fortsätta resan framåt.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom framgångsrikt före-tagande och annat aktuellt som händer hos oss.
Prenumerera på våra nyhetsbrev