Samarbetet för att öka andelen kvinnor i styrelser lyfts som gott exempel på jämställdhetsarbete

Engagemang, samarbete och ökad kunskap gör att fler kvinnor väljs in i värmländska styrelser.

Nu lyfts samarbetet mellan Almi Företagspartner, Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland som ett gott exempel på ett jämställdhetsarbete som gett ett tydligt och mätbart resultat. På ett seminarium i Almedalen fick det värmländska arbetet stor uppmärksamhet

- Mitt uppdrag är att bidra till att utveckla företagen i Värmland och skapa tillväxt. Genom att jobba tillsammans med Länsstyrelsen och Region Värmland har vi kunnat samla våra resurser och det har gett resultat, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd Almi Företagspartner.

Seminariet i Almedalen med rubriken "Från prat till jämställt resultat" arrangerades av alla länsstyrelser Sverige. För Katarina Jakobsson, särskilt sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen i Värmland, var det självklart att arbetet i Värmland skulle lyftas som ett gott exempel på nationell nivå.

- Det är ett jättebra, konkret exempel på hur vi på länsstyrelsen genom regionalt samarbete kan få de nationella målen för jämställdhet att realiseras regionalt, säger Katarina Jakobsson.

Region Värmland har ansvar för den regionala utvecklingen i Värmland. Ett resultat av samarbetet är att Entreprenörsstrategin fått ett mål där andelen kvinnor i värmländska styrelser ska öka.

- Det är viktigt med att kunna mäta våra insatser. Sedan 2013 har andelen företag med kvinnor i styrelsen ökat från 31 till 34 procent. Det är en snabbare ökning än i riket och det är ett kvitto på att vårt samarbete gett resultat, säger Tomas Riste, regionråd Region Värmland.

Anna Lundmark Lundbergh berättade om de värmländska framgångarna i namnkunnig panel. Bland annat var barn- äldre- och jämställdhetsminister på plats som berättade om sina förväntningar på den nya jämställdhetsmyndigheten som etableras vid årsskiftet. Hon lyfte fram att jämställdhetsarbetet kommer att professionaliseras ytterligare.

För mer information:

Anna Lundmark Lundbergh, 0708-14 93 77

Katarina Jakobsson, 070-221 12 90

FAKTA

Så här presenterades seminariet i programmet
Rubrik: Från prat till jämställt resultat. Är det nu det vänder?

Beskrivning: Alla vill ha med verkstad i jämställdhetsarbetet. Vi har samlat en panel som diskuterar visioner och hur ord blir till handling. Regeringen har tagit fram en samlad skrivelse för jämställdhet – "Makt, mål och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid". Den är ett underlag för det fortsatta jämställdhetsarbetet – nu handlar det om att komma vidare. Den 1 januari 2018 får Sverige en Jämställdhetsmyndighet, JäMy. Hur kan den göra skillnad i jämställdhetsarbetet?

Utgångspunkt var den nya Jämställdhetsmyndigheten som ska bildas vid årsskiftet. På regeringens hemsida finns mer info om jämställdhetspolitiken

Mer info om samarbetet mellan Almi, Region Värmland och Länsstyrelsen i Värmland finns här.

Medverkande:

Åsa Regner, Barn- äldre- och jämställdhetsminister, Riksdagen (S)Kerstin Alnebratt, Ordförande, Organisationskommittén för bildandet av den nya jämställdhetsmyndighetenAnna Lundmark Lundbergh, ALMI VärmlandSara Lhådö, Särskilt sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen SkåneLars Arrhenius, Utredare av FöräldraförsäkringenJohanna Palmström, Moderator

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom framgångsrikt före-tagande och annat aktuellt som händer hos oss.
Prenumerera på våra nyhetsbrev