Snabbare resultat och bättre lönsamhet

Gör rätt saker direkt och gör dem på rätt sätt. Det låter kanske enkelt, men att effektivisera en verksamhet kräver både tid och strategi. Almi erbjuder rådgivning som förbättrar processer och ger långsiktig lönsamhet.

Att effektivisera rutiner och satsa på rätt saker skapar konkurrensfördelar och är ofta nödvändigt för långsiktig överlevnad. Att identifiera var företaget faktiskt tjänar mest pengar, var du kan spara både tid och kostnader och att få en tydlig bild över företagets styrkor och svagheter hjäper dig att ta bra beslut.

Även en erfaren företagare kan behöva stöd och råd längs vägen. Programmet lönsamhetsstyrning hjälper dig att skapa långsiktig lönsamhet i ditt företag genom att identifiera och prioritera förbättringsområden.

Ledningsfårgor och företagsstruktur är en annan viktig del för långsiktig hållbar tillväxt. Genom Almis rådgivning och utvecklingsprogram får du förutom vår expertkompetens ta del av andras erfarenheter och kunskap. LIFT fokuserar på ledarskap och företagsutveckling, medan du i en skuggstyrelse får prova på de olika rollerna som ingår i en styrelse och få andra företagsledares input på frågor som rör din egen verksamhet. För dig som har ett ungt företag med stora ambitioner för tillväxt finns ett särskilt utvecklingsprogram, som riktar sig till företag som varit igång i 2–6 år. Här erbjuds affärsrådgivning med inbokade möten tillsammans med både experter och andra företagare.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom framgångsrikt före-tagande och annat aktuellt som händer hos oss.
Prenumerera på våra nyhetsbrev