Från nytänkande idé till kommersialisering

En innovation kan vara allt från produktutveckling till en förändrad affärsprocess som skapar nya värden hos målgrupper och kunder. Värden som är viktiga för att företaget ska kunna växa och utvecklas i konkurrensen på marknaden.

Att ta fram och introducera nya tjänster och produkter på marknaden är en ofta utmaning, både när det gäller utvecklingsprocessen och finansieringen. När du vill ta idén till nästa steg kan Almi erbjuda råd, stöd och finansiering hela vägen. Det viktigaste är att idén är ny eller väsentligt förbättrad mot de lösningar som finns på marknaden idag och att den har affärspotential.

Vi har rådgivningserbjudanden både för dig som vill utveckla en specifik innovativ idé och för dig som vill förbättra det interna innovationsarbetet med en strukturerad process. Genom Almi finns också möjlighet till bidrag för nytänkande utveckling när du behöver undersöka, testa och verifiera olika hypoteser som rör din innovation. Almi erbjuder även olika finansieringslösingar speciellt framtagna för att möjliggöra innovativa satsningar. Läs mer om våra rådgivningserbjudanden och finansieringslösningar kopplade till innovation.

Letar du riskkapital till din satsning finns Almi Invest, Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag.  

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom framgångsrikt före-tagande och annat aktuellt som händer hos oss.
Prenumerera på våra nyhetsbrev