ALMI-medarbetarna tipsar

Här delar vi med oss av tips inom olika områden från våra erfarenheter och runt frågor vi ofta får.

Martin Bergstrand, Innovationsrådgivare tipsar om hur du tänker när du har en idé du vill utveckla.

Gör en egen marknadsöversikt innan du kontaktar Almi eller andra aktörer. Sök på nätet för att försöka hitta liknande idéer. Det är bättre att göra detta så tidigt som möjligt än att komma på senare att din idé inte är ny.

- Hittar du något som löser en kunds problem på ett liknande sätt som du tänkt? Ta det som en utmaning och "skruva" på din idé så att den ger kunden en bättre lösning.

- Bygg inte upp en affärsidé som enbart går ut på att vara billigast. En låg prisbild kan fungera i vissa sammanhang men den måste också kompletteras med andra erbjudande till kunden.

- Försök få med kunden så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen. Detta kan man ofta göra utan att behöva avslöja ev. nya tekniska lösningar mm. Fokusera på behovet och funktionen för din lösning.

- Funderar du på att skapa ett eget varumärke? På patentverkets hemsida www.prv.se finns tillgång till en varumärkesdatabas där du kan söka befintliga registrerade varumärken. Där kan du också läsa mer om designskydd, patent mm.

 

Pia Andersson tipsar dig om vad du ska tänka på när du vill ta ditt företag vidare.

Genom att reflektera får du lite perspektiv på det du håller på med, lyfter blicken och ser kanske saker som du annars skulle missa.

 • Målsätt verksamheten – vad vill du uppnå? Genom att målsätta verksamheten har du något att sträva efter och det blir lättare för dig att fatta medvetna beslut som leder mot dina mål.
 • Behöver du kanske se över dina interna processer och arbeta mer strategiskt? Med en genomtänkt plan och en strategi styr du själv och säkerställer att du håller dig på rätt väg.
 • Ta fram en flexibel tillväxtplan för företaget – hur ska du förflytta dig från nuläget till önskat läge? Kanske är Almis Tillväxtresa ¨något för dig? Pia berättar gärna mer! pia.andersson@almi.se

Ulf Green och Henrik Larsson om vad du ska tänka på i din presentation till investeraren:

När ni bestämt er för att ta in externa ägare och riskkapital är det läge att ta fram ett material att presentera för möjliga intressenter. En utgångspunkt är att sammanställa en affärsplan som beskriver bolaget och dess verksamhet idag och vilken utveckling som planeras. Vi på Almi Invest träffar många bolag och de befinner sig i väldigt olika faser vid vår första kontakt. Här kommer några generella tips på vad som är värt att tänka lite extra på att beskriva i sitt underlag:

 • Vilket kundproblem är det ni som bolag löser och vilken del i kedjan ska ni vara bäst på?
 • Beskriv era konkurrenter och förklara er unika konkurrensfördel på marknadenIntäktsmodell, hur ser den ut och vilken potential har den att förbättras ytterligare?
 • Hur skapar bolaget sin försäljning, förklara nyckelfaktorerna som krävs för framgång
 • Beskriv människorna runt bolaget, vilka är ni som ska göra jobbet?

 

Joumana Maghamez och Thomas Olsson delar med sin av tips inför att låna pengar

 

Peter Christenson: mina bästa tips vid företagsförvärv

 • Att värderingen hamnar på rätt nivå, håller ned good-will värdet och i så hög grad som möjligt betalar för faktiska tillgångar.
 • Att kunna branschen man ger sig in i.
 • Att se till att det finns fasta kundavtal, en grundintäktskälla som löper på.
 • Att alltid ha företaget säljbart. Håll företaget i bra trim och gör gärna företaget oberoende av ägarna.

 

Louise Larsson delar med sig av hur hon matchat ihop hundratals lyckade mentorpar:

En av de viktigaste sakerna för att kunna hitta rätt mentor är att adepterna har en vilja att utveckla sina företag och att de funderat igenom vad de själva har för egenskaper, vart de vill, vad de har för utmaningar, vad de behöver komplettera med och vad man vill att mentorn ska bidra med.

Det är också väldigt viktigt att säkerställa att det finns ett genuint engagemang hos båda parter, se det långsiktigt och att göra en strukturerad plan för mentorskapet och förväntan på det, så att det är tydligt för båda parterna.

Det är ofta smart att välja en mentor som man normalt inte träffar eller känner. Ett stort kontaktnät eller att fråga andra efter en person som stämmer in på vad man har identifierat för önskade egenskaper eller erfarenheter gör det möjligt att matcha in rätt person, inte bara någon som råkar finnas i närheten.

Slutligen måste personkemin fungera mellan mentor och adept. Magkänsla är viktigast, känns det som att det kommer bli bra så gör det nästan alltid det.

 

Så får du ett bra styrelsearbete

Peter Christensson och Thomas Berg delar med sig av sina tips:

En aktiv styrelse hjälper dig att lyfta blicken från vardagen så att du inte fastnar i det operativa och hjälper till att legitimera företaget i externa relationer. Styrelsens roll är att se till att bolaget har rätt strategi för att nå dit bolagets ägare vill komma. För att sätta samman en bra styrelses för bolaget är det därför bra om du först vet vart du vill med företaget, vad du är bra på och vad du är mindre bra på.

Bemanna styrelsen med kompetenser, erfarenheter och personligheter som kompletterar dig och som du identifierat att företaget har behov av. En framåt "på" person för input till marknadsföring och sälj är vanligt att man behöver. Det är också vanligt med behov inom beteendefrågor och organisationsstruktur.

För ett framgångsrikt styrelsearbete bör du välja en ordförande som kan de formella bitarna styrelsearbetet innebär och som kan leda arbetet så att styrelsen ställer öppna frågor, snarare än ger snabba förslag. När någon i styrelsen kan formalian kan du också välja övriga ledamöter mer utefter kompletterande expertkompetenser eller nätverk.

Använd styrelsen som ett kompetensinflöde för ytterligare input i frågor av strategisk karaktär och för att ventilera svårigheter. För att få verklig nytta av styrelsen är det viktigt att du som vd både avsätter tid för möten och för förberedelser av de frågor du vill lyfta med styrelsen, så att underlag kan skickas ut i god tid och ledamöterna har tid att läsa på.

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom framgångsrikt före-tagande och annat aktuellt som händer hos oss.
Prenumerera på våra nyhetsbrev