Agil tillväxt - en utvecklingsresa med Almi Företagspartner Värmland

Känner du att det finns mer potential i ditt företag, men att du behöver lite hjälp på vägen för att nå dit? På Almi vet vi vad som är viktigt när man driver företag, oavsett vilket skede du är i. Har du viljan att växa så guidar vi dig rätt.

För dig som företagare innebär det att det finns flera olika finansieringslösningar som möjliggör för företaget att växa i den takt du vill. Hos Almi finns också ett stort utbud av tillväxtprogram där du kan få utvecklande rådgivning och struktur i allt från allt från att bättre ta tillvara på och utveckla nya idéer till att nyttja extern kompetens eller utvecklas som ledare.

Med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden driver Almi mellan 2018 och 2020 projektet Agil tillväxt - en utvecklingsresa med Almi Företagspartner Värmland.

Projektets mål är att utveckla, testa och införa ett nytt processorienterat arbetssätt i Almi, med fler samordnade insatser med det övriga företagsstödjande systemet.

Nyttan för SME blir att rådgivnings- och finansieringslösningar blir mer företagsanpassade, företagen får bättre hjälp att hålla i sin utvecklingsprocess över tid. De får lättare att få till sig stöd ur hela det företags- och innovationsstödjande systemet.

  EUlogga

Region Värmland

 

Utveckling för tillväxtföretagare från andra länder - IFS 2.0

Med stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden driver Almi mellan 2017 och 2019 projektet Utveckling för tillväxtföretagare från andra länder - IFS 2.0.

Genom affärsrådgivning och samverkan är målet med projektet att ge bättre tillväxtförutsättningar till redan etablerade företag som ägs av personer som kommer från andra länder.

 

Snabbspår

Mellan 2017 och 2019 driver Almi projektet Gemensam snabbspår för företagare, ett projekt som genomförs med finansiering från Tillväxtverket och som omfattar alla Almis dotterbolag.

Projekt Snabbspår har som mål att fler nyanlända i Sverige startar företag. Det ska uppnås genom att bättre och snabbare ta tillvara på nyanländas kompetens och erfarenhet av företagande.

Tillväxtverket

 

Styrelsekraft för unga digitala kvinnor i ledande position

Under 2018 driver Almi projektet Styrelsekraft för unga digitala kvinnor i ledande position. Projektet genomförs med finansiering från Region Värmland.

Projektets mål är att bidra till att kvalitetssäkra styrelsekunskapen hos yngre kvinnor med digital kunskap och erfarenhet genom en styrelseutbildning à la Styrelsekraftprogrammet, så att fler kvinnor blir rekryteringsbara till styrelser.

Region Värmland

Följ oss

Vi finns på LinkedIn

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad inom framgångsrikt före-tagande och annat aktuellt som händer hos oss.
Prenumerera på våra nyhetsbrev