Pitcha din hållbara idé i Göteborg den 25 januari

Har du en innovation som kan förändra världen? Eller en spännande idé som kanske gör vardagen lite enklare? Ta chansen att pitcha din bästa idé för vår jury och vinn pengar till att utveckla den.

Vad menar vi med en hållbar innovation? För Almi så är det en idé som löser dagens behov och inte äventyrar kommande generationers behov.

Torsdagen den 25 januari är det dags att lyfta alla bra idéer som finns där ute. Alla idéer är välkomna att tävla i Göteborg. Anmäl dig senast 15 januari. Parallellt med tävlingen arrangerar vi en rad aktuella seminarium som belyser hållbara affärer ur olika perspektiv. Se separat aktivitet i kalendariet.

Do you want to pitch your sustainable idea? Meet our jury, get feedback and compete for funding from Almi and Swedbank. For more information contact Helene Öhrvall, Helene.ohrvall@almi.se

Så här tävlar du
Skicka in ditt tävlingsbidrag enligt anmälningsblanketten och instruktioner nedan. En jury kommer att gå igenom samtliga bidrag och väljer ut de idéer ut som får pitcha på plats på Yesbox i Göteborg. Tävlingsdag är den 25 januari under dagtid. Du kommer att få information om du blir uttagen senast den 19 januari. Nedan följer information kring tävlingens upplägg.

Blir du uttagen till vår audition den 25 januari gäller det att på kort tid sälja in både dig själv och din idé. Försök att fundera ut hur du bäst kan visa upp idén, kanske har du möjlighet att "snickra" ihop en prototyp eller beskriva den genom skisser. Varje pitch får ta max 5 minuter och därefter följer ett fåtal frågor från juryn. Varje tävlingsdeltagare får max 8 minuter totalt inne hos juryn.

Jury
Juryn består av rådgivare på Almi Företagspartner, Swedbank m.fl. som har stor erfarenhet av att hitta och stötta framtida affärsidéer. Juryn överlägger och prisutdelning sker under eftermiddagen.

Priser
Juryn utser den idé som anses ha bäst potential och förutsättningar att nå marknaden. Juryn tittar på idéns nyhetsgrad, hur den tillfredsställer ett behov på marknaden och ger ökad kundnytta samt dess kommersiella möjligheter på lång sikt.

Juryn utser en 1:a, 2:a och 3:a pristagagere. Vinnaren får 15 000 kr till sin idé, andra priset är 8 000 kr och tredje priset är 5 000 kr till tävlingsdeltagarnas idé.

En idé har dessutom möjlighet att vinna 20.000 kr från Swedbank. Swedbank söker entreprenörer med en stark affärsidé och en vilja att göra samhället lite bättre. Tävlingsjuryn utgår från följande kriterier för sina beslut:

a. Affärsidén löser ett problem
b. Affärsidén bidrar till en positiv förändring.
c. Affärsidén har potential att bygga ett lönsamt företag.

Regler

- Du kan tävla enskilt eller tillsammans med andra (max 4 personer på plats).
- Tävlingen har ingen åldersgräns och vänder sig till alla som är bosatta Västra Götaland och företag som har säte inom Västra Götaland.

- Tidigare och nuvarande kunder till Almi har möjlighet att söka precis som andra som tidigare inte varit i kontakt med Almi.

- Det finns inga krav på att idén måste ha testats, utvecklats eller undersökts tidigare. Idén kan vara under utveckling men det får inte vara en helt färdigutvecklad produkt eller tjänst som finns ute på marknaden.

- Juryns beslut kan inte överklagas.

- De idéer som belönas med prispengar får endast använda pengarna till utveckling av sin idé. Pengarna rekvireras efter kontakt med innovationsrådgivare på ALMI Företagspartner.

- I samband med prisutdelning har Almi rätt att presentera vinnarna med namn och projektidé. Några detaljer om idén kommer dock inte framkomma.

- Anställda inom Almi och anhöriga till anställda inom Almi kan inte delta.

- Anställda på Swedbank och sparbankerna, hel- och delägda dotterbolag, eller franchisetagare i

Fastighetsbyrån får inte delta i tävlingen. Detsamma gäller för andra som arbetar med tävlingen, jurymedlemmar samt familjemedlemmar till juryn. Före detta anställd, t.ex. pensionerad anställd i banken äger rätt att delta i tävlingen

- Vid få antal anmälda kan tävlingen ställas in eller antalet priser minskas.

- Tidigare pristagare i tävlingskonceptet Pitcha din idé kan inte delta på nytt.

Anmälan

Anmälningsblankett >
- Fyll i och maila anmälningsblanketten till Anette Ullbrandt
- Sista anmälningsdag: 15 januari 2018
- Tävlingsdag: 25 januari dagtid. Plats: Yesbox - Home of entrepreneurs, Gamlestadsvägen 4, hus B13, Göteborg

Frågor: Tävlingsledare Heléne Öhrvall, helene.ohrvall@almi.se 0705-79 79 25 samt Anette Ullbrandt,anette.ullbrandt@almi.se, 0706-69 67 91

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn