54 procent av västsvenska företag räknar med att anställa fler

54 procent av västsvenska företag räknar med att anställa fler

En majoritet av företagen i Västra Götaland räknar med att anställa fler de kommande tre åren. Tio procent spår till och med att antalet anställda minst kommer att fördubblas, visar en tillväxtkartläggning som Almi låtit göra.
– Det är ett positivt samspel just nu mellan banker och företag som gör att västsvenska företag kan växa, säger Sara Wallin, vd på Almi Väst.

Många företag i Västsverige vill växa, 83 procent visar kartläggningen. 48 procent vill dessutom växa mycket.
– De högsta ambitionerna finns bland företag med över tio anställda. Det är också här det finns flest skalbara innovationsidéer, säger Sara Wallin.
En skalbar affärsidé kan växa i omsättning utan att kostnadsmassan måste öka stor omfattning.

Spår ökning
Av de tillfrågade företagen i Västra Götaland räknade 44 procent att antalet anställda kommer att öka med upp till 100 procent, 3 procent tror på en fördubbling av antalet anställda och sju procent räknar med att öka mer än 100 procent i antal anställda de kommande tre åren.

40 procent tror att verksamheten kommer att ha samma antal anställda som idag och endast en procent tror på minskning. Fem procent kan inte svara.

När det gäller omsättningstillväxt spår 33 procent av företagen på högre omsättning, medan 29 procent tror att omsättningsnivån håller sig oförändrad. När det gäller omsättning är det större andel som inte anser sig kunna svara, 38 procent vet inte.

Mindre sårbart
Att det är just bland företag med mellan 10-49 respektive 40-250 anställda som ambitionerna att växa är höga är positivt.
– Med fler medelstora företag blir inte svenskt näringsliv lika sårbart, säger Sara Wallin.
Med fler företag som växer sig större kommer också behov av nytt ledarskap och nya strukturer i bolagen.
– Vi ser också att växande företag behöver ha nytt ledarskap och ny struktur.
Att ha rätt kompetens kan vara avgörande för att klara olika konjunkturcykler, för att skapa hållbar tillväxt. Det är viktigt att satsa klokt och ha med sig personer som har varit med i olika branscher och har erfarenheter från olika konjunkturcykler, säger Sara Wallin.

Om undersökningarna
Undersökningen har genomförts under perioden mars – juni 2017 av CMA Research AB på uppdrag av Almi Företagspartner AB och är baserad på telefonintervjuer med 1 943 vd:ar över hela landet. Av dem är 106 respondenter från Västra Götaland.

Kontakt
Sara Wallin, VD Almi Företagspartner Väst, 0706-37 43 00

ALMI Företagspartner Väst
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas.
Med rådgivning, lån och riskkapital möter vi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag.
Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.
Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns nära kunderna på 40 orter över hela landet.

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn