Clean Motion redo att revolutionera världens transporter

Insikten att vårt förhållande till fossila bränslen är ohållbart börjar sjunka in hos såväl enskilda konsumenter som globala beslutsfattare. Göran Folkesson är entreprenören som tänker få oss att ta steget från insikt till förändring.

Med sitt företag Clean Motion och innovationen Zbee lanserar han ett hållbart alternativ till bilen.

Den största potentialen finns i Indien. Almi Väst har varit med och gjort resan möjlig.

Dialogen mellan Almis Bengt Pettersson och Clean Motions vd Göran Folkesson startade egentligen för tre till fyra år sedan.

– Har man en gång träffat en kund fortsätter man gärna att följa verksamheten. Göran och Clean Motion har verkligen utvecklats. De har vågat satsa och envetet jobbat mot sina mål och nu hittade vi en form för samarbete, säger Bengt Pettersson, rådgivare på Almi Väst.

Formen det handlar om är Tillväxtlån för innovativa bolag. En finansiell produkt som är framtagen för att överbrygga de initiala åren mellan innovation och intjäning, speciellt anpassad för entreprenörsbolag som skapar nya lösningar.

Lånet har särskilda villkor med låg ränta, långa löptider och är inledningsvis amorteringsfritt. Dessutom är Europeiska Investeringsfonden med och tecknar en garanti för halva beloppet.

– Målet är att uppmuntra bra idéer och hjälpa dem till förverkligande. Göran tog kontakt med oss i samband med att vi lanserade lånet och det var en perfekt matchning.

Innovation är grundkriteriet för lånet och det lever Clean Motion upp till med råge. Deras affärsidé bygger dessutom på miljö och hållbarhet, ett av de fokusområden som Almi tar hänsyn till i sina företagssamarbeten.

För Göran Folkesson är Clean Motion resultatet av många års funderingar över bilindustrins ineffektivitet.

– 95 procent av alla resor är kortare än sju kilometer. En bil väger i snitt ett och ett halvt ton och det åker sällan mer än en person i. Nyttan sett till vikt och energi är bara fem procent. Det är inte hållbart, säger Göran Folkesson.

Han håller visserligen med om att bilen är fantastisk uppfinning men i grunden har det inte hänt mycket på 100 år. Tiden är mogen för ett nytt transportmedel.

– Vår Zbee har en kompositkaross och en totalvikt runt 250 kg. Drivlinan är helt elektronisk.

De marknader som Clean Motion i första hand vänder sig till är Indien och Sydostasien. Zbees design är en vidareutveckling av de trehjulingar du ser i miljontal i städer som Mumbai. Tänk att ersätta dem med ett rent alternativ!

– Jag grundade Clean Motion 2010 och de första åren har varit ren produktutveckling. Fordonsindustrin är erkänt svår att ta sig in på och det krävs kapital. Nu är vi i nästa fas där Almis nya produkt är för att ge innovationer fart och industrialisera ger oss rätt förutsättningar.

En fjärdedel av Almis utlåning 2015 är placerad i den typ av tillväxtlån som är med och finansierar Clean Motions resa.

– Innovativa människor och företag är en drivkraft för oss och vi ser en potential för de här lånen, säger Bengt Petterson.

Göran Folkesson ser flera värden än de rent finansiella i samarbetet med Almi. Nätverk, nya kontakter och rådgivning mår alla företag bra av.

SNABBFAKTA

Utmaning: Industrialisera en klimatsmart innovation med potential att förändra fordonsindustrin.

Lösning: Tillväxtlån för innovativa bolag i kombination med rådgivning.

Resultat: Lansering och marknadsbearbetning i Indien och Sydostasien pågår.

Besök oss på YouTube

På vår YouTube-kanal kan du inspireras av våra framgångsrika företag.
Besök oss på YouTube

Här kan du följa, ta del av och bidra till dialogen kring företagande.
Följ oss på Facebook

Vi finns på LinkedIn

Här finns information för dig som vill vara med och arbeta med framgångsrika företag.
Besök oss på LinkedIn