Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Inspiration

Utan tillväxt stannar Sverige – det är avstampet för Almis verksamhet

Utan tillväxt stannar Sverige - det är avstampet för Almis verksamhet. Almis uppdrag är att stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för hållbar tillväxt genom att utveckla och finansiera små och medelstora företag med lönsamhet och tillväxtpotential. 

Almi har bidragit med omfattande insatser

Grunden för uppdraget är behovet av marknadskompletterande finansiering och affärsutveckling. Almi är kanalen för operativa näringspolitiska insatser som främjar företagens tillväxt och utveckling över hela landet.

 

Almis verksamhet riktar sig till affärsidéer och företag med tillväxtpotential. För att lyckas med en satsning behövs det många gånger både kapital och stöd från någon med erfarenhet och kompetens om de utmaningar som det innebär att starta och driva ett företag i tillväxt. Ju större potential till tillväxt desto större engagemang från Almis sida.

 

Det är många framgångsrika entreprenörer och företag som startat sin tillväxtresa genom Almis verksamhet. Många gånger är det Almis insats som gjort resan möjlig, kanske till och med varit helt avgörande. Det kan många vittna om.

Effekt av Almis verksamhet

Effekt

Almis verksamhet leder till en högre omsättning, högre överlevnad och att fler anställs i de företag som tar del av Almis tjänster.

 

På uppdrag av Almi genomför Statistiska centralbyrån en årlig uppföljning av Almis effekt på företagens tillväxt. Utvecklingen följs upp vad gäller omsättning, antal anställda och överlevnad hos Almis företag som sedan jämförs med en jämförbar kontrollgrupp.

 

Uppföljningen inkluderar företag inom Almis insatsområden lån, affärsutveckling och riskkapital. I 2019 års mätning följdes företagen upp under en fyraårsperiod, från bokslutet 2013 till bokslutet 2017.

 

Effektmätningen visar att Almis företag  har en bättre utveckling inom alla tre områden jämfört med kontrollgruppen.

Kontakter - Stort intresse för Almi 

Det är många som vänder sig till Almi för råd och vägledning. Det kan gälla frågor om företagande allmänt eller tips om var man ska vända sig. 

 

Det är inte alltid som kontakten slutar med någon form av finansiering eller en insats inom affärsutveckling. I de flesta fall räcker det med en kort rådgivning och vägledning.

 

På årsbasis har Almi:

 

50 000 ärenden i kundtjänst 

400 000 besökare på almi.se 

35 000 följare på Facebook 

10 000 dialoger i Almi-chatten 

Små och medelstora företag - Betydelse för tillväxten i Sverige 

Små och medelstora företag utgör en betydande del av det svenska näringslivet, i termer av antal företag och antal anställda. De svarar också för en betydande del av tillväxten och antalet nya arbetstillfällen. Därmed har de en stor ekonomisk betydelse och det är därför angeläget att ha kunskap om dessa företag och hur villkoren för dessa företag ser ut.

Ögonblick
Klipper för hållbar utveckling

Genom att återvinna kemikalier istället för att elda upp dem kan CirChem minska koldioxidutsläppen från industrin. Strax före sommaren invigdes företagets första återvinningsanläggning i Vargön utanför Vänersborg. Näringsminister Ibrahim Baylan var på plats vid invigningen av anläggningen, som beräknas reducera koldioxidutsläppen med tiotusen ton per år när den är i full drift enligt nuvarande miljötillstånd. CirChem har lån från Almi och 2015 blev Almi Invest delägare i bolaget.

 

Invigning av återvinningsanläggning.
Näringsminister Ibrahim Baylan och Christina Hillforth, vd på CirChem, inviger en ny återvinningsanläggning
Cirkeldiagram över antalet anställda
Cirkeldiagram över nettoomsättning
Cirkeldiagram över antalet anställda
Cirkeldiagram över förädlingsvärde företag

Sedan 1994 har

80 000 lån beviljats om totalt 40 miljarder kronor 

 

2,5 miljarder kronor investerats i 600 portföljbolag 

 

Över 100 miljarder kronor i medfinansiering frigjorts från andra aktörer 

 

300 000 insatser genomförts inom affärsutveckling