Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Almi - Sveriges mest aktiva företagsutvecklare
Inspiration

80 000 lån, 600 portföljbolag och 300 000 insatser inom affärsutveckling, det är facit efter 25 års verksamhet. Det finns verkligen anledning att benämna Almi ”Sveriges mest aktiva företagsutvecklare”.

Almi bildades 1994. I efterdyningarna av finanskrisen i början på 90-talet ville man ha en stark aktör som skulle bidra till företagens tillväxt och utveckling över helalandet. Till sitt förfogande hade Almi en lånefond samt en kompetent och erfaren personal.

 

Oavsett konjunkturläget har det alltid funnits en stor efterfrågan på Almis tjänster. Volymerna i Almis verksamhet har stadigt ökat samtidigt som den effektiviseras. Sedan starten har Almi beviljat 80 000 lån, investerat i 600 portföljbolag och genomfört 300 000 affärsutvecklingsinsatser.

 

Varje år har effekterna följts upp. Undersökningarna visar att Almis kund- och portföljföretag vid i princip alla mätningar har utvecklas bättre än jämförbara företag. Almis varumärke är idag välkänt och förknippas med tillväxt i företag.

 

Almi är unikt på många sätt. Den marknadskompletterande rollen innebär att Almis tjänster erbjuds enbart när den kommersiella marknaden är otillräcklig. Den regionala närvaron, och förståelsen för företagandets villkor regionalt, nationellt och internationellt är också unik. Det finns mycket annat som vi vill lyfta fram i samband med Almis 25-årsjubileum. Almis fokusgrupper till exempel, vilket innebär att andelen kvinnor och andelen företagare med utländsk bakgrund ska vara högre i Almis verksamhet jämfört med företagandet i stort.  Hållbarhet är ett annat exempel där Almi aktivt arbetar för att stärka företagen.

 

När Almi firar 25 år vill vi synliggöra bredden och nyttan med Almis verksamhet. Därför har vi sammanställt artiklar om företagande och entreprenörskap, om Almis verksamhet och om framgångsrika företag som tagit del av Almis tjänster. Vi hoppas det kan ge inspiration vare sig du är företagare, funderar på att bli företagare, arbetar med att utveckla företag eller är beslutsfattare.

 

Vi på Almi ser fram mot många intressanta företag att utveckla och finansiera – även de kommande 25 åren.

 

- Göran Lundwall, VD