Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Digital nytta för företagare
Inspiration

Hem-PC, tidig bredbandsutbyggnad, mobilnät och en allmän tekniknyfikenhet gjorde tidigt digitaliseringen till en avgörande motor för det svenska entreprenörsundret. Idag ser vi även en rad andra konsekvenser av den som har främjat svenskt företagande. Till exempel Sveriges roll som ”testbädd” och möjligheten att jobba på distans.

Pernilla Ramslöv, vd och grundare av NOX Consulting, och Sveriges mäktigaste entreprenör 2019, enligt Veckans Affärer, pratar om den digitala utvecklingen som gör det möjligt att jobba var som helst där det finns wifi, som ett insteg till större entreprenörskap.

 

– En drivkraft i den utvecklingen har varit en frihetslängtan, att kunna styra över sin egen tid för att få ihop livspusslet eller arbeta på resande fot. Digitaliseringen har gjort detta möjligt, säger Pernilla Ramslöv.

 

Även om det idag inte finns ett likhetstecken mellan så kallat digitalt nomadskap och de stora miljardbolagen, så blir drömmen om frihetskänslan ett viktigt insteg, menar hon.

 

– Vi ser en enorm skillnad idag på hur många unga som vill bli egenföretagare, och bara genom att möjligheten att jobba på distans finns så lägger det grunden till fler nya spännande idéer, möten och företag som senare kan bli något större.

 

Det digitala arbetslivet har också inneburit en frihet över sin egen kompetensutveckling - vilka uppdrag man kan åta sig och möjligheten att kunna styra över sin egen ekonomi.

 

– Intresset för att bli entreprenör idag drivs på bland annat av att det utvecklas allt mer avancerade digitala plattformar för att köpa och sälja tjänster, menar Pernilla Ramslöv, och tillägger:

 

– Digitaliseringen är ju sättet att kunna skala verksamhet och effektivisera och inte minst skapa tillväxt, och det finns oändligt mycket mer som kan digitaliseras, både i vår vardag och i de affärer som finns. Det finns fortfarande en enorm potential i digitaliseringen, både när det kommer till att göra om befintliga tjänster och produkter, och att hitta på helt nya.

 

Eftersom det blir möjligt för allt fler att bo kvar eller flytta utanför storstadsregionerna, tror Pernilla Ramslöv också att utvecklingen med att fler jobbar på distans kan påverka den starka urbaniseringstrenden.

 

Intresset för att bli entreprenör idag drivs på bland annat av att det utvecklas allt mer avancerade digitala plattformar för att köpa och sälja tjänster
Pernilla Ramslöv

Något annat som har varit viktigt för framväxten av entreprenörsdrivna företag genom digitaliseringen är Sveriges roll som ”testbädd” för innovationer.

– All innovation handlar om att förstå och ta tillvara komplexiteten på en marknad. Genom att börja med en liten marknad där många är intresserade av teknik, så kan man genomföra sina tester här och sedan ta dem vidare, säger Christian Landgren, vd och grundare av Iteam.

Så är fallet med bolag som Klarna, iZettle, Spotify och Einride, som startat lokalt och sedan blivit internationella framgångar.

Idag är digitaliseringen en självklar förutsättning för det svenska entreprenörsundret, men Pernilla Ramslöv och Christian Landgren betonar båda att tidiga initiativ som PC-reformen och utbyggnaden av bredband var helt avgörande för var lilla Sverige befinner sig idag.

– Många har sett PC-reformen som en infrastruktursatsning, men jag tycker att den i första hand blev en fråga om kompetenshöjning. När man i andra länder skickade folk på kurser i datorhantering och internet, så var detta något som svenskar tog till sig på fritiden. Ungdomar kunde lätt tillgodogöra sig tekniken, och det är sannolikt många av dem som ligger bakom flera av dagens startup-bolag.

Här startade den svenska digitaliseringen.
Pernilla Ramslöv
Pernilla Ramslöv

Så har digitaliseringen gynnat svenska entreprenörer

HEM-PC-REFORMEN
Skattelättnaden som ingick i reformen från 1998 gjorde att många passade på att skaffa en dator till hemmet – och därmed ökade den digitala kompetensen snabbt, inte minst bland de unga.

BREDBANDSUTBYGGNAD
I slutet av 90-talet satsade Bredbandsbolaget starkt på att konkurrera om bredbandskunderna med Telia, som kontrade med ökade investeringar i tekniken.

SATSNINGAR PÅ
MOBILNÄT
Post- och Telestyrelsen, PTS, ställde krav på landets mobiloperatörer att se till att 99,98 procent av befolkningen skulle ha tillgång till 3G-näten i slutet av 2003.

SMARTA MOBILER
Många svenskar lockades tidigt att skaffa en smart mobil, vilket skapade både en ökade efterfrågan på och en allt större marknad för nya tjänster.

BRA TESTBÄDD
Intresset och öppenheten för ny teknik – i kombination med en tillgång till hårdvara – har gjort Sverige till en bra testbädd för innovationer. Entreprenörer kan börja lokalt för att sedan göra internationella satsningar

REGIONALA
INITIATIV
Vissa tester kan även utföras i delar av landet, såsom Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman – som väckt stort intresse i andra delar av världen.

DIGITALA
PLATTFORMAR
Nya lösningar för såväl samarbeten på distans som tjänstedelning har skapat bättre möjligheter för innovationer och entreprenörskap även utanför storstäderna.

ÖPPEN DATA
Framöver väntar ytterligare nya möjligheter för inte minst innovatörer och tredjepartsleverantörer, när såväl offentliga som privata aktörer börjar dela med sig av data. Detta väntas ta fart ordentligt när 5G-tekniken är på plats.