Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
”En remarkabel förändring i samhället”
- Günter Mårder
Inspiration

Sverige är ett bra land för företagare, anser Företagarnas vd Günther Mårder. Samtidigt varnar han för brist på kompetens och vill se ett nytänkande när det gäller finansieringsmöjligheter.

Hur skulle du beskriva det svenska företagsklimatet idag?

– Sverige är ett bra land att driva bolag i. Äganderätten är stark och man lever upp till den i hög utsträckning. Utbildningsnivå, exportvana, språkkunskaper, hygglig finansieringsstruktur och en arbetsmarknad med få konflikter är andra plus. 

 

Det är lättare att vara entreprenör idag. Hur mycket beror på politiken?

– Digitaliseringen är ett sådant område. Ta kontanthanteringen och all pappersexercis i förhållande till myndigheter. Det är områden där digitaliseringen bidragit på ett fantastiskt sätt. Det finns historiska reformer – hem-PC och utbyggnaden av bredband – som varit positivt för Sverige.

 

Vilka politiska beslut har haft mest betydelse för företagsklimatet i Sverige?

– Skattereformen i början av nittiotalet var högst välkommen för att få fart på företagandet. En stor sak som blivit bättre är samverkan mellan olika myndigheter. Samarbetet inom verksamt.se uppskattas djupt eftersom det har blivit lättare att starta och driva bolag.

 

Hur har attityden till entreprenörskap förändrats?

–Förr stod företagande inte högt i kurs bland studenter. Under tjugohundratalet är entreprenörskap något som en tredjedel av alla toppstudenter i Sverige önskar ägna sig åt. Det är en remarkabel förändring i samhället.

 

Det finns ett smörgåsbord av finansieringsmöjligheter för entreprenörer. Vad blir nästa steg?

– Vi har idag ett kapitalöverskott som inte når den vanlige företagaren. Jag ser framför mig att vi kommer att ha aktörer som går in på plattformar som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering och plockar stora poster för att sätta in dem i sina egna fonder eller andra typer av finansiella produkter.

 

– Jag ser gärna att Almi blir en del av gräsrotsfinansieringen. Almi kan ge krediter som sedan säljs till privata aktörer. På så vis frigörs pengar till andra företag. Där marknaden inte fungerar ska Almi träda in.

 

Hur ser omständigheterna och möjligheterna ut för framtidens entreprenörer?

– Förutsättningarna ser relativt goda ut. Kompetensförsörjningen är en utmaning. Sverige måste bli ett land som lockar till sig de mest talangfulla och företagsamma människorna i världen. Det kräver en annan politik. De kommer aldrig att acceptera att betala mer än 60 procent i skatt.

 

Vilka krav måste framtidens entreprenörer leva upp till?

– Digitaliseringen bär med sig baksidan att man aldrig är skyddad på sin egen marknad. När konsumentens makt har stigit ställer det högre krav på företagaren. Det blir svårare framöver att driva ett mediokert företagande med hyggliga resultat.

Vad krävs för att lyckas som entreprenör i framtiden enligt Günter Mårder? 

1. Ta ägarskapet i kundrelationen. Den som äger kunden kommer att ha den största makten.

 

2. Bli specialiserad leverantör till plattformen ut mot konsumenten. Men då måste du bli överlägset bäst.

 

3. Bygg relationer. Vinnarna blir de företagare som kan underhålla stora mängder relationer med hjälp av digital kommunikation.

Günther Mårder