Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Ledarstil som skapar tillväxt
"Den traditionella bilden stämmer inte alltid"

Entreprenörstestet

Jonas Fasth har enligt sig själv alltid varit i det närmaste ”besatt” av vad det är som får företag att växa. I sin avhandling har forskaren intervjuat 60 företagsledare med en uttalad ambition att skapa tillväxt. Men istället för som tidigare gjorts, undersöka vilka egenskaper hos företagsledare som leder till tillväxt, valde Jonas Fasth att studera vad ledarna faktiskt gör.

– Jag ville undersöka vad det är hos företagsledaren i hans eller hennes sätt att leda som bidrar till att skapa tillväxt, säger Jonas Fasth.

Ganska snart utkristalliserade sig fyra ledarskapsstilar hos de företagsledare som studerades. Det visade sig finnas stora skillnader.

– En del ledare väljer att fatta sina beslut ensamma och tar inte in någon annan i sin väg till besluten. Andra involverar väldigt många i beslutsprocessen, de vill ha rådgivare omkring sig som ger sin syn på saken, konstaterar Jonas Fasth.

Han såg också en skillnad i hur ledarna utvecklade sin förståelse. Antingen var de väldigt närvarande i produktionen och interna möten, eller så testade de sig fram. Slutligen hade Jonas Fasth identifierat fyra ledarstilar.

I vårt entreprenörstest kan du testa vilken av de fyra ledarstilarna som stämmer bäst in på dig. Kom ihåg, inget svar är bättre än något annat. Försök att svara så ärligt som möjligt.
Du har inga att bolla med så du får fatta besluten själv
Det är när du är i produktionen som idéer kommer upp och beslut fattas om framtida aktiviteter
Du tar beslut på magkänsla
Du har en specifik medarbetare som du bollar med
Din förståelse för verksamheten och dess omvärld växer främst fram genom egna observationer och experiment
Du försöker involvera dig i vardagen (deltar i produktionen eller projekt) för att få en bild över vad som behöver göras
Du kan väl lyssna på andra, men oftast har du redan bestämt dig för vad ni skall göra
Din förståelse för tillgängliga möjligheter bygger främst på egna upplevelser i produktions- och leveransprocessen
Ditt arbete har en framväxande karaktär. Du löser saker efterhand som de uppstår (sitter inte ned och har långa strategiska diskussioner)
Sida 1/4

Den röda ledaren: Är närvarande i företagets vardag, trivs i den operativa miljön, är flexibel men behöver inga inspel från omgivningen och kör istället efter eget huvud.

Den blå ledaren: Som distanserar sig från vardagen, jobbar nära ledningen och styrelsen. Den blå sitter mycket i möten och drar nytta av affärsplaner, arbetsgrupper och dokumentation.

Den gröna ledaren: Är, precis som den blå kollegan, distanserad från vardagen, men involverar många medarbetare i sina beslut. Den gröna ledaren arrangerar arbetsgrupper och workshops, efterlyser idéer och jobbar genom sina medarbetare.

Den orangea ledaren: Involverar många i sitt arbete, sätter samtalet i centrum, är närvarande i vardagen, men befinner sig ofta utanför företaget eftersom den här personlighetstypen uppnår resultat genom att nätverka.