Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
De ungas dröm - och verkligheten
Ett samtal om framtidens entreprenörskap
Inspiration

Entreprenören är den nye rockstjärnan. Men hur ser egentligen förutsättningarna ut för att driva företag i Sverige idag? Och hur ser vi till att fler unga människor vågar satsa på att göra det imorgon? Sara Wallin, vd för Almi Väst, Mats Philipsson, vd för Almi Östergötland, Sara Brandt, vice vd för Almi samt Juliana Falke, nationell kund- och affärschef på Almi, samtalar om det svenska entreprenörskapets förutsättningar.

Juliana Falke
Juliana Falke, nationell kund- och affärschef för Företagspartner

Hur skulle ni beskriva det svenska företagsklimatet idag?

SW: Det har förbättrats mycket de senaste åren. Synen på entreprenörskap har förändrats, fler har insett att det är grunden till välfärdssamhället.

 

MP: Frågar man yngre människor omföretagsamhet idag ser vi en mycket större andel som kan tänka sig att bli entreprenörer, jämfört med tidigare.

 

Hur skulle ni beskriva det svenska företagsklimatet idag? 

SW: Det har förbättrats mycket de senaste åren. Synen på entreprenörskap har förändrats, fler har insett att det är grunden till välfärdssamhället.

 

MP: Frågar man yngre människor om företagsamhet idag ser vi en mycket större andel som kan tänka sig att bli entreprenörer, jämfört med tidigare.

 

På vilka sätt skiljer sig företagsklimatet åt mellan stad och landsbygd? 

SB: Det är mycket fokus på idéer som kommer från universitetsnära städer i media och i debatter. Samtidigt ser vi ett starkt entreprenörskap även på mindre orter, där man kan nå minst lika stora framgångar.

 

MP: En stor utmaning för landsbygden idag är kompetensförsörjningen. Man behöver hitta människor som passar in i den verksamhet man driver och urvalet är alltid mycket mindre på landsbygden. Kompetensförsörjningsfrågan är därför kritisk utanför större städer.

 

JF: Drivkraften till företagandet ser dessutom olika ut beroende på var i landet man befinner sig. Gotland är ett bra exempel. I brist på anställningar väljer man där entreprenörskapet som en alternativ väg till jobb. Där är avsikten inte alltid att ta över världen, utan det viktiga är att man kan försörja sig. Det syns tydligt i statistiken: På orter där det är attraktivt att bo men där det är svårt att få anställning är företagandet högre.

Sara Brandt
Sara Brandt, vice vd för Almi
Det är inte lika vanligt idag att företag byggs kring en ensam person med en idé.
Sara Brandt

Många unga talanger och entreprenörer har bra affärsidéer, vilka är de viktigaste faktorerna för att dessa ska få komma fram?

MP: Det viktigaste är att människor vågar satsa. När alternativet till en

säker inkomst, som ett vanligt jobb innebär, är en ganska osäker inkomst, handlar det om att skapa rätt drivkrafter. Vi måste skapa en framtidstro för många fler unga människor.

 

SB: Det gäller att hitta unga entreprenörer som har ett driv och en vision. Sedan måste man kunna satsa på de här människorna trots att det innebär en risk.

 

SW: Det är mycket fokus på unga entreprenörer. Det är bra. Samtidigt läste jag nyligen en amerikansk studie som visade att de startups som lyckas bäst ofta drivs av människor som är 45 år eller äldre. Så det är viktigt att skapa en stark entreprenörskultur även bland äldre för att trygga Sveriges framgångar. Vi behöver bli bättre på att fånga upp människor med rätt attityd och förmågor, oavsett ålder.

 

Vilken är Almis viktigaste uppgift för att de unga entreprenörerna ska komma fram?

SW: Vi vågar ta en högre risk än många andra aktörer. Vi vågar satsa på personer som inte har lång erfarenhet bakom sig. Vi kan gå in med mindre belopp som får stor betydelse.

 

MP: När vi intervjuar våra kunder får vi ofta höra att de är tacksamma över att det fanns någon som vågade tro på dem. Många har en bra idé som man upplever att man inte har fått gehör för på andra håll. Då ska man komma till oss.

 

Vilka är de tydligaste trenderna när det kommer till företagarens attityder, ambitioner och drivkrafter?

SW: Idag ser vi många fler entreprenörer som drivs av världsförbättrande motiv.

 

SB: Det finns en märkbar rörelse mot att vilja jobba med hållbarhet och grön teknik.

 

MP: En annan trend är att det inte är lika vanligt idag att företag byggs kring en ensam person med en idé. Det är mycket oftare team och människor i samarbete som vill driva företag. Det tror jag är en klar styrka. Det har även blivit vanligare med entreprenörer som från början har som ambition att bygga stora och starka varumärken.

 

SB: Världen är mer global och lättillgänglig, bland annat tack vare teknikutvecklingen och digitaliseringen. Det gör att man kan tänka stort direkt.

 

JF: Allt fler söker efter ett liv där de inte behöver göra sig beroende av en anställning. Man är inte så enkelriktad i hur man tänker kring sina möjligheter till försörjning. Särskilt yngre tänker på ett annat sätt kring det här med karriär och söker efter frihet.

 

Kommer kraven att förändras på enttreprenörer och företagare? 

MP: Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att en teoretisk utbildning som ger en grund att stå på i företagandet blir allt viktigare. Med det sagt är de personliga egenskaperna fortfarande ännu viktigare: förmågan att sätta ihop ett team, att sälja, att bygga förtroende hos dina kunder och att på djupet förstå varför de väljer just dig.

Sara Wallin
Sara Wallin, vd för Almi Väst
Vi kan gå in med mindre belopp som får stor betydelse.
Sara Wallin

Förändras förutsättningarna för att bli framgångsrik som företag?

SW: Vi kommer att se en mycket större andel människor som blir entreprenörer. Fler kan jobba på distans tack vare digitaliseringen, vi ser till exempel programmerare som sitter i Sverige men jobbar mot kunder i USA. Gränserna suddas ut allt mer, vilket gör att vi kan jobba i helt andra konstellationer än idag.

 

JF: Möjligheterna till att utforska entreprenörskap och affärsidéer kommer inte att bli färre, tvärtom. Jag tänker på ett gammalt uttryck om att ”allt redan är uppfunnet”. Det är nog många som kan känna så idag. Så är det förstås inte. 

 

SW: Antagligen kommer det dock att innebära att din affärsidé verkligen måste vara unik framöver. På en global spelplan blir man utsatt för ökad konkurrens. Man måste hela tiden  ligga ett steg före och fundera kring hur man kan lösa kundernas behov på ett bättre sätt.

 

Vad bör det offentliga göra för att förbättra förutsättningarna för företagande?

SW: Vi kan skapa en bra grogrund genom att ta bort hinder och förenkla för entreprenörer. Vi  behöver även se över våra utbildningssystem så att vi får ett kompetensutbud som indirekt

Stödjer företagande. Grunden är förstås att entreprenören måste ta sig fram för egen maskin men vi har en politisk mylla som vi kan jobba med.

Mats Philipsson
Mats Philipsson, vd för Almi Östergötland

Vilken roll spelar Almi i det här? Kommer den att förändras framöver?

MP: Almis roll kommer nog att förbli relativt stabil. Vi ska vara det goda bollplanket som pratar med, ifrågasätter och stöttar entreprenören. Vi ska koppla ihop entreprenören med andra resurser som mentorer och forskare. Vi spelar även en viktig roll på den finansiella sidan där vi ska ta risker som andra aktörer inte vågar ta.

 

SB: Som offentligt ägd verksamhet har vi dessutom en möjlighet att jobba mot specifika målgrupper som privata aktörer kanske inte alltid gör. Vi har till exempel ett uppdrag idag som går ut på att jobba med kvinnliga företagare och personer med utländsk bakgrund. Där tror jag att Almi fortsatt kommer att spela en viktig roll.

 

SW: Att våga tro på entreprenörer kommer även framåt att utgöra grunden för vår verksamhet.

 

Hur ska ungdomar tänka om de vill göra karriär som entreprenör? 

MP: Det går inte att förutse vilka branscher eller områden som kommer att bli stora företagsområden i framtiden. Vem visste att man en dag skulle kunna bli ”Youtuber” för 20 år sedan? Det du brinner för är en lika bra drivkraft i företagandet som någonting annat.

 

Vilka är de mest avgörande faktorer som har gjort Sverige så framgångsrikt inom entreprenörskap? 

MP: Vi är duktiga på att arbeta tillsammans, vi är kreativa, vi ifrågasätter överheter och det är högt i tak i Sverige. Dessutom har vi stabila institutioner, regelverk och system. Rättssäkerhet är en annan stöttepelare som har bidragit till framgången.

 

SB: Sverige är även ett ganska jämlikt land. Vi uppmuntrar barn och ungdomar att gå sin egen väg. Sedan finns det en tydlig finansieringsstruktur i Sverige, som dessutom är regionalt utspridd. Det har varit en viktig pusselbit för att se till att företagandet i Sverige inte bara sker i städerna.