Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Långsamt framåt för kvinnligt entreprenörskap
Inspiration

Ju större mångfald i styrelser, desto större chans att matcha målgruppen och möta kundernas behov. Därför behövs fler kvinnor i bolagsstyrelserna, precis som det behövs fler kvinnliga entreprenörer.

En win-win situation. Så kan behovet av kvinnor i styrelser och kvinnliga entreprenörer sammanfattas. Idag är bolagsstyrelser för homogena.

 

–De består oftast av män i åldern 50 plus. En styrelse ska ju tillföra bolaget något nytt och unikt och matcha marknaden, säger Anna Lundmark Lundbergh, vd för Almi Värmland och ansvarig för Almis årliga styrelsekartläggning.

 

I en tid då allt fler affärer blir digitala, kan det till exempel vara smart att ta in fler yngre i en styrelse, precis som det är viktigt att välja in fler kvinnor.

 

– Långsiktighet är nödvändigt för allt entreprenörskap, och det är viktigt att rusta sig utifrån de behov man har för tillfället och jobba aktivt med sin styrelse.

 

Almis styrelsekartläggning 2019 visar visserligen att andelen bolag med en kvinna i styrelsen har ökat, från 38 till 39 procent sedan året innan. Men andelen kvinnor bland styrelseledamöterna totalt, ligger kvar på blygsamma 19 procent. Fördelningen beror på att vi gärna utgår från oss själva när vi söker lämpliga personer till vår styrelse.

 

– Vi har en tendens att leta i våra egna nätverk. Om fler förstår att det finns ekonomisk vinning med mångfald i styrelserna, kommer utvecklingen att gå snabbare, säger Anna Lundmark Lundbergh.

 

Även när det gäller kvinnligt entreprenörskap går utvecklingen långsamt framåt. Särskilt i tjänsterelaterade branscher blir andelen kvinnor allt större. Enligt Svenskt Näringslivs studie Företagsamheten 2019 Sverige har kvinnors företagsamhet ökat i 17 av 21 län. Inom RUT-sektorn består företagarna av närmare 70 procent kvinnor. Men, slår man samman alla branscher är siffrorna de motsatta: Då består företagarna av närmare 70 procent män.

 

– Statistiken visar att man startar företag inom den bransch man jobbar. Dessvärre ser vi nu  att antalet företagare inom välfärdssektorn sjunker, mycket på grund av politiska förslag om vinsttak och försämrade förutsättningar, säger Emelie Nordström, jämställdhetsansvarig på Svenskt Näringsliv.

 

Anna Lundmark Lundbergh och Emelie Nordström poängterar båda två vikten av att Sverige får fler kvinnliga företagare, eftersom ett dynamiskt näringsliv utgör grunden för vårt välstånd. Att förstå både dagens och morgondagens marknad är viktigt när lån ska beviljas, men också när det ska investeras i bolag.

 

– Almi Invest skiljer sig där från riskkapitalbranschen i stort, som enbart lät en procent av pengarna som investerades gå till bolag som ägs av kvinnor, konstaterar Anna Lundmark Lundbergh.

 

Vi påverkas av vår omgivning och man vill bli det man ser, därför är det viktigt att lyfta fram kvinnor som lyckats som entreprenörer, menar Anna Lundmark Lundbergh. Här spelar nätverken en viktig roll, där deltagarna delar med sig av erfarenhet, kunskap och inspiration – framgång smittar av sig.

Enfald tenderar att hämma tillväxtmöjligheter.
Anna Lundmark Lundbergh

Det finns stora vinster med att få med fler kvinnor på entreprenörståget. 

 

– Enfald tenderar att hämma tillväxtmöjligheter. Dessutom hämmar enfald utveckling i branscher och områden som berör fler kvinnor än män, säger Anna Lundmark Lundbergh.

 

Almi jobbar aktivt med mångfaldsfrågan och med att bryta gamla tankemönster och normer, något som i allra högsta grad är nödvändigt.

 

– Genom det kan vi bidra till att skapa nya insikter om nyttan med mångfald. Faktum är att jag är övertygad om att utvecklingen kommer att gå allt snabbare eftersom dagens snabbrörliga marknad ställer allt större krav på fler och olika kompetenser, säger Anna Lundmark Lundbergh.