Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Näring för hela samhället
Inspiration

I två decennier har företagsinkubatorerna utgjort en näringsrik grogrund för svenskt entreprenörskap. Att kunna samla akademin, näringslivet och det offentliga kring nya innovativa idéer har varit avgörande för utvecklingen av nya tekniker.

– Det har gynnat både företagandet och samhället i stort, säger Per Bengtsson, vd för UIC, Uppsala Innovation Centre. UIC rankas som världens fjärde bästa företagsinkubator med universitetskoppling.

Nio av tio av UICs alumnibolag lever vidare och växer. Så har det varit sedan starten 1999. Då var ambitionsnivån att årligen jobba med 45 affärsidéer och bolag.

 

– Idag ger vi affärsutvecklingsstöd till mellan 80 och 90 startups och tillväxtföretag på årsbasis. Vi ser att trenden med e-hälsa håller i sig och hur kombinationen av IT och life science skapar nya lösningar på alla plan. Det senaste året har vi också sett en helt ny medvetenhet kring hållbart företagande, säger Per Bengtsson.

 

Sedan de första svenska inkubatorerna grundades för cirka 20 år sedan, har de fått en allt större roll för tillväxten av nya innovativa företag. En tidig framgångsfaktor var enligt Per Bengtsson Vinnovas pilotsatsning på ett nationellt inkubatorprogram 2003.

 

Det samlade alla inkubatorer över hela Sverige och möjliggjorde utbyte av erfarenhet och idéer, och gav ett ramverk för uppföljning och datainsamling. Det har bidragit till att svenska inkubatorer är mer homogena än i andra länder.

 

– Den tredje uppgiften (högskolors och universitets uppgift att dela med sig av kunskap) var när den kom också väldigt viktig för Innovationssverige. Den underlättade lärosätenas balansgång mellan att forska och kommersialisera. Samverkansuppgiften tog bort den osäkerhet som tidigare funnits kring spelreglerna, vilket var viktigt för den allmänna diskussionen och för näringslivsutvecklingen, säger Per Bengtsson.

 

Hur viktiga har inkubatorerna varit för det svenska entreprenörskapet?
– Det finns alltid de som säger att de bra bolagen klarat sig ändå. Det har de rätt i. Samtidigt finns det många företag som hade snubblat och försvunnit om de inte fått vår hjälp att räta upp sig och sin affärsidé, och som idag är fantastiska bolag, säger han.

 

Att inkubatorföretag fått hjälp att kritiskt granska och utveckla sin affärsidé bygger också in ett förtroende mellan aktörerna, något som gjort det lättare att hitta investerare, anser han.

 

– Det gör finansiärerna mer trygga att gå in i ett tidigare skede. Även affärsängel-tänket har utvecklats tack vare att det finns inkubatorer som erbjuder tillgång till intressanta bolag.

 

Fakta 

I Sverige finns idag ett 40-tal företagsinkubatorer som alla har nära koppling till högskolor, universitet och forskningsinstitut. Ägare och uppdragsgivare är i huvudsak kommuner, regioner och lärosäten.


Källa: Sisp, Swedish Incubators & Science Parks

 

Per Bengtsson
Per Bengtsson