Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Tack Sverige!
- Saeid Esmaeilzadeh
Inspiration

Sverige är både välkänt och välrespekterat som entreprenörskapsland. Vi har ett starkt rykte både för vårt onyanserade företagsklimat, men också för våra mer sociala, mjuka värden. Vi klassas som ett av världens mest icke-hierarkiska och öppna samhällen av fritänkande, kreativa individer, vilka ligger till grund för vår entreprenörskapsanda.

 

Staten och de svenska storbolagen har länge utgjort basen för det starka företagssklimatets etablering lokalt, och i resten världen. Storbolagens icke-hierarkiska strukturer har uppmuntrat intraprenörskap som genererat betydelsefulla svenska innovationer genom historien.

 

Svenska välfärdsstaten står bland annat bakom ett gratis utbildningssystem som bidrar till kritiskt tänkande och ger fler möjlighet till högre studier, som genererar kunskap och forskning. Det bidrar till vad jag tror är avgörande för att vi ligger i topp vad gäller både antal patentsökningar, att vi rankas högst i olika innovationsindex och sällar oss till ett av de mest innovativa länderna i världen.

 

Sedan min partner Ashkan Pouya och jag grundade Serendipity år 2004 har jag lärt mig mycket om entreprenörskap. Då hade vi olika uppfattningar om vinsten med företagande. Som forskare var jag skolad att kunskapsgenerering var syftet och pengar medlet. Som ekonom, förklarade Ashkan att entreprenören måste använda kunskap för att generera vinst.

 

Den naturliga ambitionen med vårt bolagsbyggande blev därför länge att både nyttiggöra och tillgängliggöra forskning genom att bygga företag kring den, eftersom få andra gjorde det. Idag finns denna förståelse i viss utsträckning inom akademin. Bland annat har ett etablerat ekosystem av universitetsknutna inkubatorer vuxit fram, där man tidigt tar tillvara på en del av den kunskap som ofta stannar inom akademin. En utveckling som också minskar språkbarriärerna och inställningen till entreprenörskap mellan det svenska näringslivet och akademin.

Den svenska drömmen är mer reell än den amerikanska drömmen var för ett århundrade sedan.
Saeid Esmaeilzadeh

De senaste decennierna har vi också sett en positiv utveckling där svenskars benägenhet att vilja starta och driva företag stigit. Fler än någonsin har entreprenörskapsdrömmar som de vill och kan förverkliga, eftersom ekosystemet och infrastrukturen är bland de bästa i världen.

 

Internationellt talar man om entreprenörskap som ”ventures” och ”venture capital”, med utgångspunkt i adventure, medan vi i Sverige istället talar om risker – riskbolag och riskkapital. Men faktum är att Sverige sedan länge utmärkt sig också för att vara det land där störst andel av befolkningen anger att närmiljön erbjuder goda entreprenöriella möjligheter.

 

Vi som lever i och vill driva företag i Sverige idag har goda förutsättningar att relativt riskfritt uppnå det jag kallar för den svenska drömmen genom entreprenörskap. De som tar tillvara på möjligheterna som ges här har goda förutsättningar att lyckas tack vare det skyddsnät och hjälpmedel vi erbjuds. Jag vill hävda att den svenska drömmen är mer reell än den amerikanska var för ett århundrade sedan.

 

Tack Sverige.

Saeid Esmaeilzadeh
Saeid Esmaeilzadeh