Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.

Almi genom åren

1994

Almi bildas genom att de länsvisa utvecklingsfonderna ombildas till en koncern med 24 regionala Almi-bolag och ett av staten helägt moderbolag. Den nya organisationen etableras under andra halvåret 1994.

 

1995

Från och med den 1 januari 1995 kommer verksamheten igång på allvar. Almis grafiska profil presenteras. Almi är inte en förkortning, utan ett namn som kan härledas till det latinska ordet Almus som betyder närande och fruktbar.

 

1996

Kännedomen bland små och medelstora företag är 7 procent.

 

1997

Almi-koncernen består av 22 regionala Almi-bolag.

Almi-koncernen består av 22 regionala Almi-bolag.
1997, Almi-koncernen består av 22 regionala Almi-bolag.
År 1998, antalet anställda är 559.
1998, antalet anställda är 559.

1998

Antalet anställda är 559.

 

1999

Nyutlåningen var 776 miljoner kronor.

 

2000

Förslag om att Almi läggs in som en del av Nutek (nuvarande Tillväxtverket).

 

2001

Koncernens låneadministration samordnas till en gemensam enhet.

 

2002

Förslaget att lägga Almi under Nutek blir ej verklighet.

 

2003

SIC (Stiftelsen Innovations-centrum) och Nuteks ”sådd-finansiering” integreras in i Almis innovationsverksamhet.

2004

Almi-koncernen består av 21 regionala Almi-bolag

Antalet anställda är 454.

Nyutlåning är 1 083 miljoner kronor.

2005

Låneadministration flyttar från Stockholm till Östersund.

 

2006

IFS rådgivningsverksamhet integreras med Almi.

Mentorverksamheten påbörjas.

2007, 76 procent av Sveriges små och medelstora företag känner till Almi
2007, 76 procent av Sveriges små och medelstora företag känner till Almi.

2007

Dåvarande Exportrådets regionala rådgivare samlokaliseras med Almi-kontoren.

Koncernens administration samlokaliseras till Östersund.

76 procent av Sveriges små och medelstora företag känner till Almi.

 

2008

Almi Invest bildas.

Finanskrisen slår till och regeringen skjuter till 2 miljarder kronor till lånefonden.

Almi-koncernen består nu av 19 regionala Almi-bolag.

2009

Bankerna stryper utlåningen och många små och medestora företag hamnar i akut likviditetskris.

Almis nyutlåning når en rekordnivå på 3,2 miljarder kronor.

 

2010

Almis rådgivare certifieras.

 

2011

Ytterligare två dotterbolag fusioneras. Antalet regionala bolag är nu 16.

 

2012

I slutet på året fusioneras Almi och Innovationsbron.

2013

En nationell kundtjänst etableras.

En nationell kundtjänst etableras.
2013, en nationell kundtjänst etableras.

2014

Almi Invest är nu sverigest mest aktiva investerare.

 

2015

Tillväxtlånet lanseras som möjliggörs genom garanti från EU.

Almi Invest reser fond nr 2.

 

2016

Garantiavtal avseende Tillväxtlån utökas.

Nya Mikrolånet lanseras som möjliggörs genom garanti från EU.

 

2017

En ny strategi implementeras under året – ”Fler rätt insatser till rätt företag”.

 

2018

En rad aktiviteter till följd av den nya strategin genomförs under året, bland annat lanseras nya tjänster, en ny grafisk profil införs och ökad aktivitet för att bearbeta och nå ut på marknaden.

 

2019

25 års utveckling av verksamheten har resulterad i kraftigt ökad utlåning och leverans av insatser inom affärsutveckling. En riskkapitalverksamhet där Almi Invest är Sverigest mest aktiva investerare. En effektivisering där antalet regionala dotterbolagen har minskat från 24 till 16 samtidigt samtidigt som antalet kontor och servicenivån är densamma. En effektivisering genom koncerngemensam adminstration. Ett varumärke med hög kännedom och positiv image.