Webbplatsen kommer inte fungerar helt korrekt om er webbläsares JavaScript funktion är inaktiverad.
Vägen till tillväxt
Inspiration

Den som vill prova en ny affärsidé eller få ett etablerat företag att växa behöver ofta hjälp med finansiering. Men att säkra tillgång till lån eller riskkapital är långt ifrån allt ett växande bolag kan behöva hjälp med. Minst lika viktigt är affärsutvecklingen som tar dig snabbare mot dina mål.

Goda råd är inte dyra. Men för svenska tillväxtbolag kan de ändå vara ovärderliga. Fråga bara Marie Ahlgren och Karin Tell, som båda arbetar med tjänsteutbudet inom affärsutveckling och finansiering på Almi.

 

– Ett genomgående inslag i vår rådgivning är att hjälpa företag att få koll på sin affärsmodell. Vi har också en viktig roll när det gäller att stötta dem i att förstå sin ekonomi, att sätta mål och arbeta för att nå dessa, säger Marie Ahlgren, chef för kund och affärsutveckling.

 

Almi är dock inte rådgivare i bemärkelsen att man säger ”Gör så här!”.

 

– Vi jobbar med ett konsultativt förhållningssätt, där vi coachar våra kunder till att själva komma fram till vad de vill och behöver göra. Med det sagt bidrar vi förstås även med vår kunskap i viktiga frågor och kan även beskriva hur andra företag har gjort, säger Karin Tell.

 

Så hur ser den typiske kunden som kan ha nytta av affärsutvecklingstjänster egentligen ut? Det finns inte en sådan. Det finns flera.

 

– Det kan till exempel vara ett etablerat företag som har startats av en driven entreprenör som hade ett antal mål när företaget var ungt. Sedan kanske man har uppnått målen, eller så inser man att omvärlden har förändrats och det är dags att ta nästa steg för att kunna fortsätta växa eller för att överleva. Där kan vi göra stor nytta genom att få företaget att lyfta blicken, lära sig mer om vad som utmärker företag som växer och sätta upp nya mål, säger Karin Tell.

 

En annan typisk kund är entreprenören med en idé som man hoppas kunna bygga upp en affärsmodell och ett företag kring. Här handlar det snarare om att stötta kunden i arbetet med att hitta rätt i att förstå sin egen kund, och hur man bygger en affär som är både skalbar och lönsam.

 

– I startfasen bygger vi vår tjänstepaketering kring lean startup-metodiken, ett slags iterativ process som syftar till att få kunden att tänka på ett visst sätt, ta små steg och testa, mäta och analysera data för att på det mest effektiva sättet ta sin produkt eller tjänst närmare marknaden.Tjänsterna som riktar sig till etablerade företag, som redan har en affärsmodell som de vill fortsätta att växa med, bygger på forskning kring vad som är viktigt i den fasen, förklarar Marie Ahlgren.

 

Karin Tell menar att vissa grundförutsättningar behöver vara på plats för att man ska kunna lyckas med sin affärsutveckling.

 

– De flesta som det går bra för brukar ha ett tydligt ”varför?” och en tydlig målbild. En annan nyckelfaktor är att ha ett hållbart erbjudande till en avgränsad kundgrupp. Många som lyckas är även värderingsstyrda. Om personalen är väl förtrogna med företagets mål och på vilket sätt man vill ta sig dit, kan alla dra åt rätt håll.

 

En hörnsten i Almis tjänsteutbud är att skapa möjligheter för företagare att inspireras av andra, bland annat i form av vd-grupper. Här handlar det inte om lösa nätverk utan om ett nära samarbete under en längre tid för att lära känna varandras verksamheter och bidra till utvecklingen.

 

– Många deltagare menar att de får ut mycket energi av att få en djupare insikt i andra verksamheter och att det blir enklare att fatta egna större beslut när man har fått lyssna på erfarenheter från någon som redan har gått samma väg. Vi blandar deltagarna i de här grupperna så mycket som möjligt. Det brukar kunna spränga en del fördomar och öppna nya dörrar, säger Karin Tell.

Alla vet att man måste ut och prata med kunder, men många gör det på fel sätt.
Marie Ahlgren

TIllväxt är i ropet. Idag svämmar såväl nätet som de internationella bästsäljarlistorna över av guider och fackböcker som förklarar hur man enklast får sitt företag att växa snabbt. Almis metodik bygger bland annat på det amerikanska konceptet The MOMtest, som man har låtit översätta till svenska.

 

– Alla vet att man måste ut och prata med kunder, men många gör det på fel sätt. Man presenterar en lösning och frågar om den tänkta kunden tycker att den är bra. Vi förespråkar snarare att man ska börja i andra änden genom att undersöka hur kunden löser sitt behov idag, innan min produkt eller tjänst finns. Boken ger konkreta tips och våra rådgivare har fler verktyg som kan stötta såväl entreprenörer som vana företagare i att testa om en ny affärsidé håller, säger Marie Ahlgren.

 

Men är tillväxt verkligen någonting som man kan lära ut?

 

– Både ja, och nej. Man kan förstås prata om den litteratur och forskning som finns, vilket vi gör. Man kan informera om vad som har gjort att andra företag har kunnat växa snabbt. Sedan måste företagen själva förstås alltid fundera på hur man kan applicera lärdomarna utifrån sina förutsättningar, säger Karin Tell.

 

Själva talar Almi inte om att ”utbilda” någon.

 

– Vi hjälper snarare våra kunder att utvecklas genom att visa på modeller och verktyg, genom att få igång en process. Vi utgår alltid ifrån kundens specifika behov och förutsättningar.

Tusentals kunder tar varje år del av Almis affärsutveckling

Almi stöttar små och medelstora företag (med upp till 250 anställda) som vill utvecklas och växa. Tjänsteutbudet som fokuserar på regionernas behov täcker alltifrån individuell rådgivning till grupper, mentorprogram och affärssimulering av din ekonomi. Under 2018 levererade Almi drygt 9 000 affärsutvecklingstjänster till drygt 7 000 kunder över hela Sverige.