5 april 2019

Almi Invest säljer innehav i Malwa Forest

Almi Invest säljer innehav i Malwa Forest

Almi Invest har sålt hela sitt innehav motsvarande 25 procent av kapital och röster i snabbväxande Malwa Forest, som tillverkar maskiner för skogsgallring. Köpare är Investment AB Chiffonjén samt några befintliga delägare.

Almi Invest har varit delägare i Malwa Forest sedan 2010, som en av de första externa investerarna. Därefter har ett antal följdinvesteringar gjorts. Under Almi Invests innehavstid har bolaget ökat sin omsättning från ca fyra miljoner kronor till 82 miljoner kr 2018.

 

Malwa utvecklar och säljer små skogsmaskiner, som kan ta sig fram mellan träden i stående skog. På så sätt blir slitaget och skadorna på marken mindre. Detta ger stabila och virkesrika skogsbestånd med god motståndskraft mot stormar.

 

Almi Invest säljer nu sitt 25-procentiga innehav i Malwa till Investment AB Chiffonjén samt några befintliga delägare.

 

Vi är mycket nöjda med vår investering i Malwa, säger Björn Westman, Investment Manager på Almi Invest.  Under vår tid som delägare har bolaget etablerat sig som marknadsledande i Sverige inom segmentet beståndsgående maskiner som möjliggör modern och skonsam skogsvård. Vi är övertygade om att Chiffonjén blir en bra partner i Malwas fortsatta tillväxtresa.

 

Almi Invests investeringar i Malwa Forest har gett oss den finansiella stabiliteten som krävts för att utveckla bolaget till en marknadsledande position. Dessutom var den support som Almi Invest bidrog med de första åren av avgörande betydelse, säger Magnus Wallin, grundare av Malwa Forest.

 

Utveckling och tillverkning sker vid Malwas anläggning i Skene med ett 20-tal medarbetare. Förutom framgångsrik försäljning i Sverige går en ökande andel maskiner på export.

 

Vi har imponerats av Malwas organisation och utveckling och är glada över att nu få möjligheten att gå in som delägare och få möjlighet att vara med och bidra till fortsatt tillväxt”, säger Anders Gemfors från Chiffonjéns aktieägarnätverk och som kommer gå in i Malwas styrelse.

 

För ytterligare information kontakta
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se