27 juni 2019

Almi Invest investerar i Biofiber Tech vars nya material ersätter plaster

Biofiber Tech
Biofiber Tech med Alexandra Kulldorff, Eric Zhang, Markus Holmberg, Karin Ebbinghaus från Almi Invest och Hongxia Li Karlsson.

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i Biofiber Tech Sweden AB. I emissionen på 6,65 miljoner kronor går även existerande ägare och några nya investerare in med 3,65 miljoner kronor. Bolagets patenterade teknologi minskar användandet av plast och möjliggör en stor CO2-påverkan.

Genom Biofiber Techs patenterade teknologi modifieras träfiber så att de blir mer "plastlika" – och kan användas för att ersätta dagens fossilbaserade plast. Det resulterande materialet blir miljövänligt och kostnadseffektivt med goda materialegenskaper. Träfiberna är koldioxidneutrala och helt naturligt nedbrytbara i naturen utan behov av till exempel UV-ljus eller andra speciella förhållanden.

Det här är ett av de bolag som kan ge mycket stor och snabb CO2-reducering innan 2030 eftersom tekniken enkelt kan integreras i existerande processer och råvaruflöden – både från skogsindustrin och plastindustrin - utan större investeringar.
Karin Ebbinghaus, Investment Manager på Almi Invest

Det finns ett enormt behov av sådana nya typer av material som kan ersätta eller komplettera dagens plaster i allt ifrån förpackningar till bilindustrin. De bioplasterna som finns på marknaden idag har ofta utmaningar med kostnad och skalbarhet – något som Biofiber Techs teknologi löser.

 

Rapporter visar att år 2050 kommer det finnas mer plast i haven än fisk. Biofibers material möjliggör stora produktionsvolymer utan motsvarande belastning på miljön. Processen är inspirerad från plastindustrin men har aldrig tidigare lyckats inom cellulosa. Det globala marknadsvärdet för den här typ av material  är uppskattat till  ca 28 miljarder dollar år 2018 och väntas uppgå till  ca 42 miljarder dollar år 2023. Biofiber Tech har inlett ett samarbete med en stor kund där man under 2019 planerar  att genomföra en pilotstudie.

 

Bolaget har grundats av Eric Zhang som har disputerat på KTH och har lång yrkeserfarenhet från Holmen och SCA inom både affärs -och produkt-utveckling.

 

- Investeringen från Almi Invest fyller ett stort behov för att bygga bolaget vidare och  kommer att användas till att säkerställa att produktionen kan skalas upp, för teknikimplementation i större skala, patentkostnader samt  för att rekrytera nya talanger, säger Eric Zhang, vd, Biofiber Tech.