9 oktober 2017

Almi Invest investerar i Crossers realtidsanalys

Almi Invest investerar 3,5 miljoner kronor i Sundsvallsbolaget Crosser Technologies, som utvecklar en Fog Computing-mjukvara för realtidsanalys av data.

Den totala finansieringsrundan uppgår till 13,5 miljoner, där också Spintop, Norrlandsfonden och Almi Företagspartner deltar. Pengarna ska användas till vidareutveckling och lansering av produkten.

 

När allt fler föremål blir uppkopplade till internet, Internet of Things (IoT), krävs stora infrastrukturer för att hantera all data och då är det inte rationellt att lagra allt i molnet. Lösningen på detta är Fog Computing, som fungerar som ett mellanlager mellan sensorer och molntjänster.

 

Crossers mjukvara analyserar strömmande data i realtid och avgör vad som ska analyseras, filtreras och skickas vidare, till exempel för lagring och beräkningar i molnet . Detta medför drastiskt reducerade kostnader för molntjänster och bandbredd.

 

- Crosser är tidigt ute i en het bransch. De har tack vare en framsynt teknik och rätt teamchans att definiera en helt ny marknad, säger Mats Håkansson, Investment Manager på Almi Invest.

 

Målgruppen för Crosser är tillverkande industri som maskin och utrustningstillverkare, fordonstillverkare och energibolag där IoT blir allt vanligare.

 

Crossers teknik erbjuder en enkel hantering av sensorgenererad data och skapar möjlighet att agera inom millisekunder på affärskritiska händelser världen över.Crosser kan användas inom många olika områden såsom industriell IoT, distribution- och logistikhantering, sjukvård, smarta hus och smarta städer.

 

- Kärnan i vår realtidsserver är utvecklad sedan 2009, säger Crossers vd Martin Thunman. Så när vi startade Crosser var grunden redan klar, vilket gjort att vi kunnat gå till marknaden väldigt fort. Denna finansiering gör att vi kan bygga på teamet och investera i sälj och marknad.