30 augusti 2017

Almi Invest investerar i digital alkoholtillsyn

Almi Invest investerar en miljon kronor i Morabolaget Upcor, som utvecklar portalen Tillsynen.se – ett nytt digitalt arbetssätt för kommunal tillsyn vad gäller försäljning av bland annat alkohol och tobak. I emissionen på totalt två miljoner kr deltar också Dalecarlia Growth.

I åratal har lagstiftningen kring försäljning av alkohol-, läkemedels- och tobaksprodukter successivt skärpts, vilket lett till ökade krav på Sveriges tillsynsmyndigheter, kommunerna. Med växande försäljningsvolymer finns nu ett stort behov att hitta effektivare arbetssätt för kommunerna att kunna fullfölja sitt lagstadgade tillsynsuppdrag.

 

Den digitala portalen Tillsynen.se har utvecklats i nära samarbete med Länsstyrelsen i Värmland, och systemets funktionalitet har säkerställts via kommunala handläggare. Digitaliserade tillsynskontroller och uppföljningssystem effektiviserar arbetet och tillgodoser även näringslivets behov av tydlighet och mindre tidskrävande processer.

 

- Portalen skapar helt nya förutsättningar för tillsynsmyndigheterna att uppnå bättre kontroll och en mer säkerställd tillsyn, säger Håkan Alfon, investment manager på Almi Invest. Här har Upcor goda möjligheter att bli en ledande leverantör av digitala lösningar.

 

Tillsynen.se har lanserats och används redan idag av kommuner i Sverige. Över 3 000 butiksanställda har genomgått den digitala utbildningen i systemet.

 

- Vi ser en spännande framtid för Tillsynen.se och kapitaltillskottet möjliggör en snabbare etablering på den svenska marknaden, säger Upcors vd och grundare Ulf Jonsson. Vi kommer även att utveckla portalen med fler moduler och titta på etablering på nya marknader, främst i Norden.

 

- Den digitala tillsynen ritar om kartan för hur Sveriges kommuner i framtiden kan arbeta med detta. Vi tror att Upcor kan åstadkomma mycket närmaste tiden, säger Jonas Hedin, partner i Dalecarlia Growth och även ny styrelseordförande i Upcor.