1 juni 2017

Almi Invest investerar i digital marknadsplats för virke

Almi Invest investerar två miljoner kronor i nystartade Virkesbörsen, som har tagit fram en digital marknadsplats för att köpa och sälja virke i hela Sverige. I emissionen på totalt 4,5 miljoner kronor deltar också privatinvesteraren Olof Hallrup.

Pengarna ska gå till utveckling och marknadsföring av marknadsplatsen.

 

Virkesbörsen vill underlätta för köpare och säljare av virke att hitta varandra. Idag finns inget strukturerat sätt att handla virke utan säljaren vänder sig ofta till upparbetade kontakter och konkurrensutsätter inte alltid försäljningen mellan olika köpare.

 

Detta vill Virkesbörsen förändra och har därför byggt en digital marknadsplats för att hantera virkesaffärer på ett enkelt och transparent sätt. På www.virkesborsen.se kan skogsägare helt gratis enkelt ta in och jämföra anbud från olika skogsbolag för att säkerställa en god lönsamhet i skogsbruket.

 

- Det är bra för säljaren, som kan få ett bättre pris genom att nå fler potentiella kunder. Men det är också bra för köparen, som får en bättre överblick över vad som finns att köpa och kan effektivisera sitt arbete markant, säger Erik Ydrén, Investment Manager på Almi Invest. Skogsbranschen håller just nu på att digitaliseras, så bolaget ligger helt rätt i tiden.

 

Detta är den första digitala marknadsplatsen för virke i Sverige. Visionen är en mer transparent och lättillgänglig virkesmarknad där alla Sveriges skogsägare kan fatta kloka och affärsmässiga beslut vid försäljning av virke. En digital marknadsplats ger också virkesköpare möjlighet att effektivisera sitt arbete och få tillgång till rätt virke.

 

- Virkesbörsen spelar en viktig roll i gränssnittet mellan skogsägare som vill göra goda affärer och virkesköpare som möter en allt tuffare konkurrens om virket, säger Adam Aljaraidah, VD och medgrundare på Virkesbörsen. Med Almi Invest och Olof Hallrup som investerare får vi både kapital och kompetens av stor betydelse för vår utveckling. Nu har vi har alla förutsättningar för att kunna göra den svenska virkesmarknaden mer transparent och lättillgänglig för alla aktörer. Det behövs en mer välfungerande virkesmarknad för att möjliggöra nya produkter från skogen som kan ersätta fossilbaserade råvaror.

 

I samband med investeringen går Sven Wird, mångårig teknisk direktör på Holmen och styrelseledamot på Sveaskog, in som styrelseordförande i Virkesbörsen