21 december 2017

Almi Invest investerar i Gedea Biotech

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Gedea Biotech, som utvecklar en ny behandlingsmetod för vaginala infektioner. I emissionen på totalt 11 miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till att kliniskt verifiera behandlingsmetoden.

Under 2018 kommer bolaget, som är baserat i Lund, att genomföra en klinisk studie för behandling och prevention av vaginal svampinfektion.

 

Många kvinnor lider av upprepade vaginala infektioner utan att bli botade. Gedea Biotechs aktiva substans verkar på ett nytt sätt genom att den svamp som oftast ligger bakom mister sin infekterande förmåga, samtidigt som andra svampar och bakterier hämmas av substansens pH-sänkande egenskaper.

 

Substansen är naturligt förekommande och även godkänd som livsmedelstillsats och dess verkan ger stora förhoppningar om en effektiv och säker behandling som inte bidrar till uppkomsten av antibiotikaresistens.

 

– Gedea har en intressant lösning med stort medicinskt värde som har möjlighet att snabbt och kostnadseffektivt komma till proof-of-concept och marknad, säger Per Antonsson, Investment Manager på Almi Invest.

 

Bland investerarna i emissionen finns investmentbolaget Porte-Monnaie som främst investerar i onoterade bolag. Bolaget grundades 2013 av Joakim Falk, Pouyan Kasraian och Staffan Gestrelius.

 

– Det är glädjande att vi nu har knutit till oss kunniga och engagerade investerare. De har stor kompetens inom bolagsbyggande, försäljning och marknadsföring av den här typen av produkter, säger Annette Säfholm, vd för Gedea Biotech.